Odpowiedź Gminy dotycząca – sygnalizacji świetlnej na ulicy Geodetów, harmonogramu rozbudowy ulicy Energetycznej, projektu buspasów na ulicy Puławskiej, dofinansowania biletów ZTM oraz trasy rowerów miejskich Veturilo.