Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp w Józefosławiu.

OBWIESZCZENIE

Decyzja środowiskowa ul. Wenus

Decyzja środowiskowa ul. Wenus

Odpowiedź Gminy w sprawie organizacji ruchu na ulicy Porannej.

Organizacja ruchu ul. Poranna

Wniosek o instalację lustra – osiedle Zielone Ogrody – wrzesień 2020

lustro zielone ogrody

Odpowiedź Gminy dotycząca oznakowania poziomego i pionowego na ul. Ogrodowej.

Listopad 2019Odpowiedź dot. oznakowania poziomego ul. Ogrodowej

Odpowiedź Gminy dotycząca – sygnalizacji świetlnej na ulicy Geodetów, harmonogramu rozbudowy ulicy Energetycznej, projektu buspasów na ulicy Puławskiej, dofinansowania biletów ZTM oraz trasy rowerów miejskich Veturilo.