stojaca woda w parku

Odwodnienie i retencja wód w Józefosławiu – konsultacje

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Józefosławia, których nieruchomości położone są wzdłuż Rowu Jeziorki, do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie odwodnienia i retencji wód opadowych. Termin: 26 listopada (sobota), godz. 9.00 (Uwaga zmiana! Wcześniej spotkanie planowane było na godz. 12.00) Miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5 Konsultacje z mieszkańcami dotyczące odwodnienia i retencji wód […]

młodzież na deskorolkach

Będzie skatepark!

W 2019 r. grupa ponad 300 mieszkańców Józefosławia i Julianowa poparła wniosek o budowę skateparku na terenie Gminy Piaseczno, położonym w Julianowie, przy ulicy Cyraneczki, pomiędzy ulicami Jemiołuszki i Kombatantów. W ostatnim półroczu, na zlecenie Gminy Piaseczno, pracownia architektoniczna JAZ+Miasto zorganizowała liczne spotkania i ankiety, tak aby każdy zainteresowany (w tym dzieci i młodzież) mógł […]

Wyniki głosowania na budżet obywatelski Gminy Piaseczno

Znamy już wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim Piaseczna. Trzy spośród czterech projektów bezpośrednio dotyczących Józefosławia uzyskały wystarczające poparcie i będą realizowane w 2023 r. Są to: Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Józefosławiu Zazielenienie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ulicy Jutrzenki w Józefosławiu Poidła dla Józefosławia Dziękujemy za Państwa głosy. […]

świdośliwa kanadyjska

Sadzimy krzewy świdośliwy kanadyjskiej

W ramach grudniowego konkursu ” Wszystko jasne w te Święta” współorganizowanego ze Stowarzyszeniem Pomysł Na Józefosław, JDM Deweloper -Wiemy Jak Dobrze Mieszkać”  zobowiązał siędo posadzenia tylu drzew lub krzewów, ile będzie zgłoszeń w konkursie. Dołożył dodatkowych 100 sadzonek. W wyniku tego mamy do posadzenia (w ramach zrywu społecznego) 130 krzewów świdośliwy kanadyjskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich […]

monety w stosikach

Głosowanie na budżet obywatelski Gminy Piaseczno 21-30 września

W dniach 21-30 września 2022 r. odbędzie się głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego Gminy Piaseczno. Mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą głosować osobiście w wyznaczonych punktach oraz za pośrednictwem internetowego systemu obsługi budżetu obywatelskiego. Józefosławia dotyczą nastepujące projekty oznaczone numerami 14, 15, 17 i 34: projekt nr 14 – zazielenienie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy […]

Zebranie Wiejskie Sołectwa Józefosław z dnia 29 sierpnia 2022 r.

W dniu 29 sierpnia 2022 r. w Szkole Podstawowej przy ulicy Kameralnej odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Józefosław. Przedmiotem obrad było głównie przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2023 r. W uchwale nr 1 Zebrania Wiejskiego  z dnia 29 sierpnia 2022 r.  został sformułowany wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o przyznanie środków z […]

część postaci na skateboardzie

Skatepark w Julianowie – ciąg dalszy konsultacji

W czwartek 7 września po raz drugi konsultowany był projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego ze skateparkiem, który powstanie u zbiegu ulic Cyraneczki i Kombatantów w Julianowie. Biuro projektowe JAZ +Miasto, na zlecenie Gminy Piaseczno, przedstawiło 3 koncepcje, różniące się dominującą funkcją skweru (skatepark / plac zabaw / miejsce spotkań). Zapraszamy do zgłaszania swoich uwag do projektów, poprzez […]

zebranie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Józefosław

Wszystkich dorosłych stałych mieszkańców Sołectwa Józefosław zapraszamy do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) w stołówce Szkoły Podstawowej przy ulicy Kameralnej 11 w Józefosławiu, o godz. 19.00 Proponujemy następujący porządek obrad: Otwarcie zebrania Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej Zatwierdzenie porządku zebrania Przedstawienie stanu wykorzystania środków z funduszu […]

Kontrola zbiorników bezodpływowych.

Szanowni Państwo, Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Piaseczno  uprzejmie  informuje,  że  Straż  Miejska prowadzi  kontrolę  w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych. Podczas wykonywanych czynności właściciele nieruchomości poproszeni zostaną o okazanie umowy oraz dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych. Kontrolą zostaną objęte wszystkie nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Piaseczno niepodłączone do gminnej sieci […]

Dni Józefosławia 2022 r. – wyniki badania ankietowego

Prezentujemy wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 69 uczestników Festynu Dni Józefosławia  (3-5 czerwca 2022 r.). Festyn ten był w części finansowany z funduszu sołeckiego. Dziękujemy wszystkim ankietowanym za udział w badaniu. Przy tej okazji zapraszamy Państwa do głosowania na przedsięwzięcia, które zostaną  sfinansowane z funduszu sołeckiego w 2023 r. Zabrać głos będzie można w dniu […]