Zebranie Wiejskie – podsumowanie obrad

W dniu 22 marca 2023 r. kilkudziesięciu mieszkańców Józefosławia uczestniczyło w Zebraniu Wiejskim. Dziękujemy za udział wszystkim osobom, które aktywnie włączają się w tworzenie naszej społeczności.

Na początku zebrania wystąpił prezes PWIK Piaseczno – Paweł Wojciechowski – z apelem o oszczędzanie wody w sezonie wiosennym i letnim, ze względu na likwidację ujęć wody w Piasecznie i konieczność pozyskiwania wody z Warszawy.  Woda warszawska, choć miększa, jest droższa.

Apelujemy o ograniczenie zużycia wody w godzinach 7.00-10.00 oraz 18.00-22.00. W tych godzinach nie wolno m.in.  podlewać ogrodów, napełniać basenów, myć pojazdów. Przez całą dobę można korzystać z wody w celach bytowych, np. do picia, gotowania, mycia naczyń, kąpieli, prania.

Projektowane jest nowe ujęcie wody oligoceńskiej na ternie Gminy Piaseczno. Będziemy z niego korzystać nie wcześniej niż w III kwartale 2024 r.

W dalszej kolejności mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z problemami retencji wody na terenie Gminy i Józefosławia. Przedstawicielka Stowarzyszenia Architektów Krajobrazu Dorota Krug-Płoska przedstawiła sposoby, w jakie mieszkańcy mogą włączyć się w działania zapobiegające lokalnym podtopieniom oraz suszy w naszej okolicy.

Obecny na zebraniu Wiceburmistrz Robert Widz wskazał, że w budżecie Gminy Piaseczno są środki w wysokości 240.000 zł przeznaczone na dotacje inwestycji mieszkańców w urządzenia małej retencji służące zagospodarowaniu deszczówki (ogrody deszczowe, muldy chłonne, szczelne zbiorniki podziemne). Formularz wniosku o dotację można znaleźć tutaj.

W najbliższym czasie przedstawimy Państwu więcej informacji o sposobach włączenia się mieszkańców w zachowanie retencji wód w naszej wsi. Zaproponujemy rośliny hydrofilne do ogrodów, napiszemy o roli łąk kwietnych, które można założyć we własnym ogrodzie, podkreślimy rolę terenu biologicznie czynnego.

Już teraz zapraszamy Państwa do zapoznania się z poradnikami dot. retencji wydanymi przez Gminę Izabelin, które dostępne są pod tym linkiem.

Zebranie Wiejskie przyjęło uchwałę, której treścią było pozytywne zaopiniowanie zwiększenia z 30 do 40 maksymalnej ilości zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydawanych przez Gminę Piaseczno. Zezwolenia te dotyczą wyłącznie punktów gastronomicznych, a nie sklepów sprzedających alkohol. Treść uchwały będzie dostępna na stronie Sołectwa już wkrótce.

Sołtyska Katarzyna Krzyszkowska-Sut zaprosiła mieszkańców oraz firmy działające na terenie Józefosławia do włączenia się w organizację Festynu Dni Józefosławia, który został zaplanowany w terminie 2-4 czerwca 2023 r.

 

 

 

Szczepienie lisów w Lasie Kabackim

Szczepienie lisów w Lesie Kabackim

W dniach 25 marca – 16 kwietnia 2023 r. w Lesie Kabackim rozrzucona zostanie szczepionka przeciwko wściekliźnie lisów.

Warto w tym czasie zadbać o swoich pupili i szczególnie wtedy trzymać psy na smyczy podczas spaceru po lesie.

Pełna treść komunikatu Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii dostępna jest tutaj.

zebranie wiejskie

Zebranie Wiejskie 22 marca

Na dzień 22 marca 2023 r., na godz. 19.00,  Sołtyska Katarzyna Krzyszkowska-Sut zwołuje Zebranie Wiejskie Sołectwa Józefosław.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania
 4. Wystąpienie Prezesa PWiK (Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie) pt.: „Oszczędzanie wody w sezonie letnim”
 5. Prezentacja przez przedstawiciela Urzędu Gminy w Piasecznie programu mikroretencji (rozwiązań przydomowych zatrzymujących wodę z opadów i zapobiegających lokalnym podtopieniom
 6. Zaproszenie mieszkańców i lokalnych firm do włączenia się w organizację Festynu Dni Józefosławia planowanego na czerwiec 2023 r.
 7. Sprawy różne
 8. Zamknięcie zebrania.

W Zebraniu Wiejskim mogą uczestniczyć, zabierać głos oraz podejmować uchwały stale zamieszkujący w Józefosławiu dorośli mieszkańcy Sołectwa (znajdujący się w rejestrze wyborców Gminy Piaseczno).

Zebranie będzie miało miejsce w stołówce Szkoły Podstawowej przy ulicy Kameralnej 11.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

 

 

hulajnogi Lime

Hulajnogi Lime wróciły do Józefosławia

Lime poinformował, że od 22 lutego, po zimowej przerwie, mieszkańcy Józefosławia będą znów mogli korzystać z e-hulajnóg firmy.

Urządzenia Lime cieszą się coraz większą popularnością w polskich miastach. Firma operuje flotą ponad 22 000 urządzeń  w Polsce. Ten sposób przemieszczania się to wygodna i ekologiczna forma codziennych podróży.

General Manager Lime Poland – Michał Borek  – zapewnia, że bezpieczeństwo i ekologia to priorytety Lime. W czasie przerwy zimowej każda e-hulajnoga przechodzi dokładny przegląd w magazynie.

Aby rozpocząć swoją przygodę z e-hulajnogą wystarczy pobrać aplikację Lime (dostępną na urządzenia z systemem Android i iOS) oraz zeskanować znajdujący się na kierownicy kod QR i podążać za dalszymi instrukcjami. Lokalizację najbliższej e-hulajnogi można bardzo łatwo sprawdzić za pomocą mapy w aplikacji.

Lime przygotował specjalny kod promocyjny dla mieszkańców Józefosławia. Po odbyciu jednego przejazdu e-hulajnogą, drugi 10-minutowy przejazd będzie darmowy. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lime.

Przy tej okazji przypominamy 5 najważniejszych zasad poruszania się hulajnogami:

 • Poruszaj się drogami dla rowerów. Jeśli nie są dostępne, wybieraj jezdnię z dozwoloną prędkością do 30 km/h, bądź, w innych przypadkach, chodnik.
 • Jedź maksymalnie 20 km/h, a poruszając się po chodniku, dostosuj prędkość i ustępuj pierwszeństwa pieszym.
 • Nigdy nie jedź pod wpływem alkoholu ani innych środków odurzających.
 • Jedna hulajnoga = jedna osoba. Obowiązuje zakaz przewożenia dodatkowych osób, zwierząt czy ładunku.
 • Parkuj hulajnogę w wyznaczonych do tego miejscach. W przypadku ich braku, zaparkuj hulajnogę równolegle do chodnika, jak najbliżej jego zewnętrznej krawędzi (najdalej od jezdni). Pamiętaj, aby pozostawiona szerokość chodnika nie utrudniała ruchu i była nie mniejsza niż 1,5 m. Pamiętaj o osobach niewidomych i niepełnosprawnych.

Prosimy także, by hulajnogi ustawiać w bezpiecznej odległości od zieleni publicznej. Pozostawione zbyt blisko rabat przewracające się hulajnogi niszczą roślinność.

 

Podsumowanie roku 2022

Do funkcji sołtyski przygotowywałam się już przed pandemią. Decyzja zapadła spontanicznie, również dlatego, że kandydatów, którzy chcieliby angażować się społecznie było jak na lekarstwo.

Pełniąc funkcję radnej już drugą kadencję znałam dokładnie problemy i potrzeby naszej miejscowości. Widziałam też jak duży potencjał mogą mieć sołtys i Rada Sołecka, gdyby tylko z należytą starannością i prawdziwym oddaniem zajmowały się sprawami lokalnej społeczności. Patrząc wstecz odczuwałam niedosyt i czułam potrzebę zmiany. Dlatego się zgłosiłam. I nie żałuję.

To było duże wyzwanie, ale z perspektywy tego roku mogę powiedzieć, że wraz z wspierającą mnie Radą Sołecką zrobiliśmy krok do przodu w postrzeganiu tego, jak mogłaby wyglądać nasza wieś za kilka lat.

Nie jesteśmy zwyczajną wsią, z drewnianym płotem, suszącymi się na nim garnkami i malwami przy oknie. Oprócz domów jednorodzinnych mamy wiele osiedli. Praktycznie staliśmy się przedmieściem o statusie wiejskim. Mieszkańców jest tak dużo, że trudno zrealizować jedno spotkanie/zebranie i równie trudno poznać wszystkich. Zależy nam jednak na tym, żeby mieszkańcy mieli w naszym zespole realne wsparcie i dostęp do informacji. Jako sołtyska przede wszystkim reprezentuję sprawy mieszkańców, wykonując postanowienia zebrania wiejskiego, dbam o prawidłowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz podejmuję działania integrujące mieszkańców.

Bardzo istotne i w efekcie również skuteczne okazało się ukierunkowanie działań Rady Sołeckiej i moich na współpracę z wszystkimi, którzy wnoszą do naszej społeczności dobro własnego zaangażowania. Każde stowarzyszenie, koło gospodyń wiejskich, grupka zaangażowanej młodzieży to nieoceniona wartość dla naszego wspólnego rozwoju. Słuchamy sugestii i prowadzimy dyskusje. Zawsze z otwartymi głowami i sercami.

Podobnie rzecz ma się z władzami gminy Piaseczno. Po latach prowadzonej przez poprzedniego sołtysa „zimnej wojny” wreszcie możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy porozumienie, zarówno burmistrz jak i Rada Miejska znają nasze stanowisko i potrafią je wspierać. Przede wszystkim decyzjami finansowymi.

Zachęcamy do włączania się w nasze akcje i wspieranie naszych działań, możliwości jest wiele i każdy wkład jest bezcenny.

Poniżej wnioski złożone do gminy:

Wniosek o modernizacje placu zabaw przy Tenisowej – otrzymaliśmy informację ustną, że urządzenia wcześniej zakupione przez gminę nie będą mogły być zamontowane ze względu na ograniczone miejsce w terenie.

Wniosek o modernizacje wybiegów dla psów przy Wilanowskiej i w parku – zostały zasypane doły wykopane przez psy.

Wniosek o odnowienie ławek przy ul. Wenus i ul. Wilanowskiej – zostały odnowione

Naprawa i zabezpieczenie rowu przed zapadaniem się, przy ul. Wilanowskiej na odcinku od ul. Cyraneczki do ul. Geodetów – rów został zabezpieczony

Wniosek od doświetlenie ulicy Osiedlowej na odcinku od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej. Jedna z lamp często nie świeci, zaproponowano jej przegląd oraz wzmocnienie mocy oświetlenia istniejących lamp – oświetlenie w całej gminie zostało przejrzane i zostały wskazane do wymiany lampy rtęciowe i sodowe.

Wniosek o objęcie patronatem burmistrza Dni Józefosławia – otrzymaliśmy wsparcie od spółek gminnych takich jak PWiK, PUK, Biura Promocji i Kultury.

Pozostałe działania:

Spotkanie w sprawie uchwały krajobrazowej. Na prośbę wydziału urbanistyki i architektury odbyliśmy spotkanie wraz z radą sołecką z urzędniczką wydziału UiA p. Dorotą Krug na temat prac związanych z ta uchwałą.

Dzień Sołtysa. Zorganizowaliśmy spotkanie w Klubie Kultury z okazji dnia sołtysa, dla sołtysów z tzw. 3 okręgu wyborczego, obejmującego wschodnią część sołectw (Julianów, Chyliczki, Chylice, Siedliska, Jastrzębie, Chojnów, Orzeszyn-Pilawa)

Sprzątanie Józefosławia wspólnie z mieszkańcami sprzątaliśmy wybrane części Józefosławia

Rewitalizacja parku – Zorganizowaliśmy akcję obsadzania rabat nowymi roślinami z oczyszczeniem alejek.

Rewitalizacja klombów w Józefosławiu. Wraz z członkiniami obsadzałyśmy rabaty nowymi roślinami.

Poprawienie bezpieczeństwa na tylnym wyjściu z parku na ulicę Księżycową – zostały na prośbę mieszkańców zamontowane bramki uniemożliwiające wyjazd dzieciom na rowerkach/hulajnogach prosto na ulicę Księżycową.

Organizacja wspólnie z Centrum Kultury w Piasecznie, a konkretnie z Klubem Kultury w Józefosławiu Dni Józefosławia – 3 dniowej imprezy (wraz z lokalnymi wystawcami, stowarzyszeniami, koncertami i atrakcjami dla dzieci) dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa.

Organizacja zebrania wiejskiego w związku z podziałem Środków z funduszu sołeckiego.

Udział w konsultacjach dotyczących terenu rekreacyjnego w Julianowie zarówno w przestrzeni publicznej jak i podczas podsumowania w Klubie Kultury; udział w spotkaniu rocznicowym Klubu Seniora+ w Józefosławiu, oraz w Wigilii, udział w Kiermaszu Świątecznym w  Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Józefosławiu.

Sprzątanie Józefosławia

O szczegółach mojej pracy w Radzie Miejskiej w roku 2022 można przeczytać TUTAJ 

Indywidualne podsumowania działań w radzie sołeckiej:

AGNIESZKA NIEMCZYK PROŃ

MONIKA MATUSIAK

 

Spokojnych Świąt i Pięknego Nowego Roku

Spokojnych i radosnych Świąt oraz Pięknego Nowego Roku składają Sołtyska i Rada Sołecka Józefosławia.

 

zdjęcie zaśnieżonej ulicy

Akcja Zima

Szanowni Mieszkańcy,
Chciałoby się powiedzieć, że drogowcy znowu nie zauważyli, że spadł śnieg…
Od wczoraj interweniujemy w sprawie głównych ciągów komunikacyjnych.
Rozpoczęła się “Akcję Zima” w trakcie której wydział utrzymania dróg i ulic powinien dbać o odśnieżanie i zapewnienie braku śliskości jezdni i chodników na drogach gminnych i w naszym Sołectwie.
W związku z tym jeśli zaistnieje sytuacja, że okolicy waszego zamieszkania były prowadzone prace odśnieżająco-posypujące, lecz nie zahaczyły o waszą drogę, to prosimy o jak najszybszy kontakt na adres: rada@solectwojozefoslaw.piaseczno.eu  lub katarzyna.krzyszkowska-sut@piaseczno.eu
Zgłaszajcie Państwo niedoróbki firm sprzątających będziemy zgłaszać bezpośrednio do wydziałów.
Dziękujemy wszystkim, którzy zgłaszają nam stan dróg w swojej okolicy.
zdjęcie zaśnieżonej ulicy

Ulica Cyraneczki, fot. Dorota da Costa

stojaca woda w parku

Odwodnienie i retencja wód w Józefosławiu – konsultacje

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Józefosławia, których nieruchomości położone są wzdłuż Rowu Jeziorki, do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie odwodnienia i retencji wód opadowych.

Termin: 26 listopada (sobota), godz. 9.00 (Uwaga zmiana! Wcześniej spotkanie planowane było na godz. 12.00)

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5

 

młodzież na deskorolkach

Będzie skatepark!

W 2019 r. grupa ponad 300 mieszkańców Józefosławia i Julianowa poparła wniosek o budowę skateparku na terenie Gminy Piaseczno, położonym w Julianowie, przy ulicy Cyraneczki, pomiędzy ulicami Jemiołuszki i Kombatantów.

W ostatnim półroczu, na zlecenie Gminy Piaseczno, pracownia architektoniczna JAZ+Miasto zorganizowała liczne spotkania i ankiety, tak aby każdy zainteresowany (w tym dzieci i młodzież) mógł się w sprawie wypowiedzieć.

Konsultacje społeczne otwarte dla wszystkich zainteresowanych odbyły się w dniach 22 czerwca 2022 r. i 7 września 2022 r.  W dniu 20 września 2022 r. został przedstawiony finalny projekt zagospodarowania tego terenu.

Infrastruktura do rekreacji i aktywności na świeżym powietrzu dla młodych ludzi jest w naszej okolicy bardzo potrzebna. Józefosław i Julianów są zamieszkiwane w przeważającej części przez rodziny z dziećmi. Jest nas niemal piętnaście tysięcy.

Złożona przez grupę mieszkańców petycja w sprawie poparcia budowy skateparku przy ulicy Cyraneczki doczekała się odpowiedzi Wiceburmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Skatepark powstanie.

Wyniki głosowania na budżet obywatelski Gminy Piaseczno

Znamy już wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim Piaseczna.

Trzy spośród czterech projektów bezpośrednio dotyczących Józefosławia uzyskały wystarczające poparcie i będą realizowane w 2023 r.

Są to:

 1. Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Józefosławiu
 2. Zazielenienie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ulicy Jutrzenki w Józefosławiu
 3. Poidła dla Józefosławia

Dziękujemy za Państwa głosy. Józefosław to druga po Piasecznie miejscowość pod względem liczby oddanych głosów.

Ze szczegółowymi wynikami głosowania można zapoznać się na stronie budżetu obywatelskiego Piaseczna.