Projekt zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania.. – wnioski Rady Sołeckiej

Obecnie nasza gmina opracowuje nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Piaseczno. Projekt zmian został wyłożony do wglądu od 14.07 do 14.08.2014 r.

Budżet Gminy 2015 – wnioski złożone przez Radę Sołecką

Rada Sołecka Józefosławia złożyła następujące wnioski do budżetu gminy w roku 2015:

ul. Cyraneczki – ruszyły prace na odcinku w kierunku Ogrodowej

Według informacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego, ponownie ruszyły prace budowlane na odcinku ul. Cyraneczki w kierunku ul. Ogrodowej.

2 września godz. 19.00 – spotkanie Rady Sołeckiej

Ze względu na termin składania wniosków do Studium (5 września) Rada Sołecka wyjątkowo spotka się w 1. wtorek miesiąca czyli 2 września.

Wstępna koncepcja parku przy ul. Ogrodowej czeka na konsultacje społeczne.

Jest już wstępny projekt zagospodarowania terenów przy ul. Ogrodowej w Józefosławiu, które Gmina Piaseczno w czerwcu wydzierżawiła od Politechniki Warszawskiej.

Rozpoczyna się budowa Placu Zabaw przy Tenisowej

Według informacji otrzymanej w Gminie w najbliższych dniach rozpoczną się prace nad przygotowaniem placu zabaw przy ul. Tenisowej. Prace mają się zakończyć do 30 września 2014.

Fundusz Sołecki 2015 – składanie wniosków do 31 sierpnia 2014

Fundusz Sołecki Józefosławia na rok 2015 wynosi 34.680 zł.
Prosimy o przesyłanie do Rady Sołeckiej propozycji wniosków dot. wydatkowania FS do dnia 31 sierpnia 2014 na adres mailowy rada@solectwojozefoslaw.pl.

Wnioski zostaną rozpatrzone na spotkaniu Rady Sołeckiej w dniu 2 września 2014, a następnie ostateczna lista propozycji będzie przedstawiona do zatwierdzenia na Zebraniu Wiejskim zaplanowanym na 25 września 2014.
Do 30 września 2014 wnioski zostaną przekazane Burmistrzowi.

Ankieta dot. kierunków rozwoju przestrzeni publicznej J&J

Informacja z Wydziału Promocji Gminy:
W dniach 3-5 lipca 2014 roku w ramach prac nad koncepcją zagospodarowania przestrzeni w miejscowości Józefosław i Julianów zostanie przeprowadzone badanie ankietowe oraz wywiady wśród mieszkańców, dotyczące opinii na temat potrzeb i kierunków rozwoju przestrzeni publicznej obydwu miejscowości.

Fotorelacja z biegu – odnajdź siebie!

Odnajdź siebie na zdjęciach z biegu i pikniku.

Zapowiada się wspaniała pogoda na bieg!

Nie za ciepło, nie za zimno, trochę deszczu, żeby się nie kurzyło 😉