Budowa parku przy Ogrodowej – wykonawcy wybrani!

Poszczególne etapy będą realizowały następujące firmy:

Zadanie nr 1: gospodarka drzewostanem ( wycinka i karczowanie ) i nowe nasadzenia – firma SITA Piaseczno (kwota 77.760 zł).

Zadanie nr 3: dostawa i montaż małej architektury (ławki, kosze, stoły rekreacyjne, tablice informacyne, stojaki na rowery) –  firma S&S Piłczyński  z Dobczyc (kwota 79.990 zł)

Zadanie nr 4: roboty budowlane (alejki, plac wejściowy, parking, ogrodzenie): firma Ziel-Bud z warszawy ( kwota 519.360,69 zł)

Zadanie nr 5: dostawa, montaż oświetlenia parkowego – firma ENERGO -MIX Piotr Gieleciński z Łosia (kwota 148.830 zł)

Planowana realizacja  zadań 1, 3, 4 i 5 – do końca czerwca 2015.

W części 2 (Zadanie nr 2): dostawa i montaż wyposażenia parku: plac zabaw, – park linowy, – siłownia zewnętrzna, budowa dwóch boisk sportowych ( siatkówka plażowa, boisko do koszykówki ) ułożenie nawierzchni bezpiecznej EPDM – przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (części II).

 Jeśli chodzi realizację części 2 – trzeba będzie szukać dodatkowych pieniędzy w budżecie w ciągu roku oraz poza budżetem, np. poprzez udział w konkursie na budowę placów zabaw dla gmin i wspólnot organizowanym przez firmę NIVEA pt. „Podwórko NIVEA”.

Gmina zgłosiła już plac zabaw w Józefosławiu do tego konkursu i teraz od nas mieszkańców zależy czy zaangażujemy się w głosowanie i wywalczymy dla nas ten plac zabaw jeszcze w tym roku. O szczegółach głosowania poinformujemy w ciągu najbliższego czasu (głosowanie rozpocznie się 1 kwietnia).