plakat

Kiermasz Świąteczny w Józefosławiu🎄

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na kolejną edycję kiermaszu świątecznego w Józefosławiu, w dniu 18 grudnia  (niedziela).

Wspólnie odpalimy choinkę, pokolędujemy, zakupimy prezenty u lokalnych wystawców, zjemy pyszne świąteczne specjały. Nie zabraknie gorącej czekolady dla najmłodszych i korzennej herbaty dla starszych.

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

plakat

Odwodnienie i retencja wód w Józefosławiu – konsultacje

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Józefosławia, których nieruchomości położone są wzdłuż Rowu Jeziorki, do wzięcia udziału w konsultacjach w sprawie odwodnienia i retencji wód opadowych.

Termin: 26 listopada (sobota), godz. 9.00 (Uwaga zmiana! Wcześniej spotkanie planowane było na godz. 12.00)

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5

 

młodzież na deskorolkach

Będzie skatepark!

W 2019 r. grupa ponad 300 mieszkańców Józefosławia i Julianowa poparła wniosek o budowę skateparku na terenie Gminy Piaseczno, położonym w Julianowie, przy ulicy Cyraneczki, pomiędzy ulicami Jemiołuszki i Kombatantów.

W ostatnim półroczu, na zlecenie Gminy Piaseczno, pracownia architektoniczna JAZ+Miasto zorganizowała liczne spotkania i ankiety, tak aby każdy zainteresowany (w tym dzieci i młodzież) mógł się w sprawie wypowiedzieć.

Konsultacje społeczne otwarte dla wszystkich zainteresowanych odbyły się w dniach 22 czerwca 2022 r. i 7 września 2022 r.  W dniu 20 września 2022 r. został przedstawiony finalny projekt zagospodarowania tego terenu.

Infrastruktura do rekreacji i aktywności na świeżym powietrzu dla młodych ludzi jest w naszej okolicy bardzo potrzebna. Józefosław i Julianów są zamieszkiwane w przeważającej części przez rodziny z dziećmi. Jest nas niemal piętnaście tysięcy.

Złożona przez grupę mieszkańców petycja w sprawie poparcia budowy skateparku przy ulicy Cyraneczki doczekała się odpowiedzi Wiceburmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Skatepark powstanie.

Wyniki głosowania na budżet obywatelski Gminy Piaseczno

Znamy już wyniki głosowania nad budżetem obywatelskim Piaseczna.

Trzy spośród czterech projektów bezpośrednio dotyczących Józefosławia uzyskały wystarczające poparcie i będą realizowane w 2023 r.

Są to:

 1. Wymiana nawierzchni na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej w Józefosławiu
 2. Zazielenienie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ulicy Jutrzenki w Józefosławiu
 3. Poidła dla Józefosławia

Dziękujemy za Państwa głosy. Józefosław to druga po Piasecznie miejscowość pod względem liczby oddanych głosów.

Ze szczegółowymi wynikami głosowania można zapoznać się na stronie budżetu obywatelskiego Piaseczna. 

świdośliwa kanadyjska

Sadzimy krzewy świdośliwy kanadyjskiej

W ramach grudniowego konkursu ” Wszystko jasne w te Święta” współorganizowanego ze Stowarzyszeniem Pomysł Na Józefosław, JDM Deweloper -Wiemy Jak Dobrze Mieszkać”  zobowiązał siędo posadzenia tylu drzew lub krzewów, ile będzie zgłoszeń w konkursie. Dołożył dodatkowych 100 sadzonek.
W wyniku tego mamy do posadzenia (w ramach zrywu społecznego) 130 krzewów świdośliwy kanadyjskiej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich ochotników do wspólnego sadzenia w dniu 8 października 2022 r. (sobota) o godzinie 11.00. Spotykamy się przy ulicy Przyrodniczej, u zbiegu z ulicą Cyraneczki i sadzimy wzdłuż ulicy Przyrodniczej.
Zapewniamy wodę i ciepłe napoje, a także niezbędne narzędzia.
Do zobaczenia!

Sadzimy Krzewy przy ul. Przyrodniczej!

W ramach grudniowego konkursu „Wszystko jasne w te Święta” firma JDM Deweloper zobowiązała się do posadzenia tylu drzew/krzewów ile będzie zgłoszeń. 🌿🍃🍂🎋
Dołożyła dodatkowe 100, w związku z tym zapraszamy mieszkańców do wspólnego sadzenia 130 krzewów Świdośliwy Kanadyjskiej.
🟢Gdzie?: Wzdłuż ul. Przyrodniczej w Józefosławiu.
🟣Kiedy?: 8.10, sobota, godz. 11.00
Firma zapewni niezbędne narzędzia, ale można przynieść swoją łopatę.
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy całą lokalną społeczność Józefosławia i Julianowa 🙂
Aby umilić czas firma JDM Deweloper zadba o ciepłe napoje: kawkę, herbatkę, oczywiście wodę.
Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Pomysł na Józefosław 🙂
Trzymajcie kciuki za pogodę! Podobno ma być niezła!
Katarzyna Krzyszkowska Sut
Sołtyska Józefosławia
Radna Rady miejskiej w Piasecznie
monety w stosikach

Głosowanie na budżet obywatelski Gminy Piaseczno 21-30 września

monety w stosikach

W dniach 21-30 września 2022 r. odbędzie się głosowanie na projekty z budżetu obywatelskiego Gminy Piaseczno. Mieszkańcy Gminy Piaseczno mogą głosować osobiście w wyznaczonych punktach oraz za pośrednictwem internetowego systemu obsługi budżetu obywatelskiego.

Józefosławia dotyczą nastepujące projekty oznaczone numerami 14, 15, 17 i 34:

 • projekt nr 14 – zazielenienie, nasadzenia drzew wraz ze wzmocnieniem skarpy na ul. Jutrzenki w Józefosławiu, na kwotę 130.000 zł
 • projekt nr 15 – potańcówki w Józefosławiu, na kwotę 60.000 zł
 • projekt nr 17 – poidła dla Józefosławia, na kwotę 82.500 zł
 • projekt nr 34 – SP Józefosław – nowa nawierzchnia (typu sztuczna trawa) na boisku piłkarskim, na kwotę 130.000 zł

Głosować można na wiele projektów, aż do czasu, gdy ich suma wypełni 1.000.000 zł, bo taki jest budżet obywatelski Piaseczna w 2023 r.

Za zgodą rodzica, głosować mogą także dzieci i młodzież. Do głosowania należy wówczas załączyć skan/zdjęcie podpisanej odręcznie zgody rodzica na udział w głosowaniu. Formularz zgody znajduje się na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Piaseczna.

Zachęcamy do głosowania.

Zebranie Wiejskie Sołectwa Józefosław z dnia 29 sierpnia 2022 r.

W dniu 29 sierpnia 2022 r. w Szkole Podstawowej przy ulicy Kameralnej odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Józefosław. Przedmiotem obrad było głównie przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2023 r.

W uchwale nr 1 Zebrania Wiejskiego  z dnia 29 sierpnia 2022 r.  został sformułowany wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na sfinansowanie następujących przedsięwzięć:

1) organizacja Dni Józefosławia –  45.000 zł,

2) Letnie Kino Plenerowe – Rewers pod Chmurką – 18.000 zł,

3) zakup i montaż ławek – 1.500 zł

4) zakup i montaż koszy na śmieci – 1.000 zł,

5) koszty administracyjne Sołectwa Józefosław – 500 zł

6) Kiermasz Bożonarodzeniowy – 2.000 zł,

7) Międzynarodowy Festiwal Musica Classica – 10.000 zł.

Z protokołem z Zebrania Wiejskiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. można zapoznać się TUTAJ.

część postaci na skateboardzie

Skatepark w Julianowie – ciąg dalszy konsultacji

część postaci na skateboardzie
W czwartek 7 września po raz drugi konsultowany był projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego ze skateparkiem, który powstanie u zbiegu ulic Cyraneczki i Kombatantów w Julianowie.
Biuro projektowe JAZ +Miasto, na zlecenie Gminy Piaseczno, przedstawiło 3 koncepcje, różniące się dominującą funkcją skweru (skatepark / plac zabaw / miejsce spotkań).
Zapraszamy do zgłaszania swoich uwag do projektów, poprzez wypełnienie ankiety elektronicznej, do której link znajduje się poniżej.
https://tinyurl.com/2p8ubxny
Zbierane odpowiedzi mają na celu opracowanie jednej koncepcji, która jak najpełniej uwzględni propozycje różnych grup mieszkańców. Ankieta będzie aktywna do 15 września.
W treści ankiety zaprezentowane zostały wszystkie projekty.
zebranie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Józefosław

zebranie

Wszystkich dorosłych stałych mieszkańców Sołectwa Józefosław zapraszamy do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 r. (poniedziałek) w stołówce Szkoły Podstawowej przy ulicy Kameralnej 11 w Józefosławiu, o godz. 19.00

Proponujemy następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybór protokolanta i komisji skrutacyjnej
 3. Zatwierdzenie porządku zebrania
 4. Przedstawienie stanu wykorzystania środków z funduszu sołeckiego na 2022 r.
 5. Dyskusja nad proponowanymi przedsięwzięciami do wniosku o przeznaczenie środków  z funduszu sołeckiego
 6. Głosowanie nad uchwałą Zebrania Wiejskiego w przedmiocie wniosku o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego
 7. Sprawy różne
 8. Zamknięcie zebrania.

Głównym przedmiotem porządku obrad będzie podjęcie przez Zebranie Wiejskie uchwały w przedmiocie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. W roku 2023 r. mamy do dyspozycji 78540 złotych.

Zapraszamy do przedstawiania propozycji przedsięwzięć, które miałyby zostać zrealizowane z tego funduszu. Propozycje, wraz z kosztorysem i uzasadnieniem można przedstawiać mailowo Sołtysce: k.krzyszkowska-sut@piaseczno.eu do dnia 27 sierpnia 2022 r.

Z funduszu sołeckiego mogą zostać zrealizowane przedsięwzięcia, które służą poprawie warunków życia mieszkańców Sołectwa, są zgodne ze strategią rozwoju Gminy i stanowią zadanie własne Gminy.

Uczestnictwo w zebraniu wiejskim upoważnia do:
1) zabierania głosu w dyskusji,
2) przedstawiania wniosków i projektów uchwał,
3) głosowania,
4) składania oświadczeń, żądania zapisu do protokołu złożonego oświadczenia lub deklaracji.

Zapraszamy do wspólnego decydowania o naszym najbliższym otoczeniu.

Zebranie Wiejskie odbędzie się 29 sierpnia o godz. 19.00 w stołówce Szkoły Podstawowej przy ulicy Kameralnej 11.