ul. Wilanowska – przebudowa przepustu nad Kanałem Jeziorki na most

Poniżej obwieszczenie i decyzja Burmistrza Piaseczna w tej sprawie – zachęcamy do zapoznania się..

Obwieszczenie i decyzja – przebudowa przepustu na most ul. Wilanowska

Po spotkaniu z radnymi i władzami gminy – inwestycje drogowe w roku 2015

Informacyjnie: Cały budżet inwestycyjny gminy na rok 2015 wynosi ok. 52 mln zł z czego ok. 15 mln czyli prawie 30% jest przeznaczone na Józefosław i Julianów (w tym ponad 9 mln zł na rozbudowę szkoły oraz 900 tys. zł na dotację na Starostwa Powiatowego na ul. Cyraneczki).

1.       Chodniki ul. Julianowska

Kwota w budżecie 2015 – 2 mln zł

Prace budowlane trwają, zakończenie i oddanie do użytku planowane do końca sierpnia 2015r.

2.       Przebudowa ul. Wilanowskiej na odcinku od Działkowej do ul. Cyraneczki + chodnik do ul. Uroczej

Kwota w budżecie 2015 – 1.2 mln zł

Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym w celu uzyskania pozwolenia na budowę (w trybie ZRID), przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę sierpień 2015, następnie procedura przetargowa dot. wyłonienia wykonawcy i jeśli pogoda pozwoli rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w tym roku.

Prace projektowe przedłużają się ze względu na konieczność doprojektowania mostku nad kanałem Jeziorki (wymóg WZMiUW – pierwotnie gmina planowała tylko przepust) oraz doprojektowanie skablowania (ukrycia pod ziemią) kabli teletechnicznych i energetycznych (wniosek radnych i Rady Sołeckiej), dzięki temu Wilanowska nie będzie miała na tym odcinku szpecących słupów i kabli.

 3.       Przebudowa ul. Geodetów na całym odcinku (+ projekt ul. Energetycznej wraz z rondem)

Kwota w budżecie 2015 – 400 tys. zł

Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym do uzyskania pozwolenia na budowę – termin wykonania tego zadania to maj 2016; prace budowlane (najwcześniej jesień 2016) będą podzielone na etapy, pierwsze będzie wykonane rondo na skrzyżowaniu ul. Geodetów/Wilanowskiej/i Energetycznej

 4.       Przebudowa ul. Krótkiej

Kwota w budżecie: 90.000 zł

Obecnie trwa opracowywania projektu przebudowy oraz procedura uzyskania zgody z Ministerstwa na odstępstwo od przepisów dot. dróg publicznych i ich usytuowania (pas drogowy na wniosek części mieszkańców -właścicieli gruntów- ma być węższy); taka procedura trwa ok. 1 rok, następne kroki zależą od decyzji  Ministerstwa;

 5.       Ul. Wenus

Kwota w budżecie 2015: 40.000 zł

Kwota przeznaczona na wykonanie projektu wielobranżowego opartego na wybranej przez mieszkańców koncepcji przebudowy, kontynuacja prac w przyszłym roku (zarezerwowano środki w WPF w kwocie 140 tys zł), prace budowlane w kolejnych latach

 6.       Ul. Olchowa

Kwota w budżecie 2015 – 110 tys. zł

Kwota przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego, roboty budowlane najwcześniej w latach 2016-2017

 7.       Ul. Cyraneczki

Kwota w budżecie: 900 tys. – dotacja dla Starostwa

 

Odcinek od Julianowskiej do Le Village – buduje Starostwo Powiatowe – przewidywany termin zakończenia maj 2015

 

Skrzyżowanie ul. Julianowskiej i Cyraneczki wraz z przebudowa przepustu na kanałem Jeziorki będzie realizowane przez Gminę.

Obecnie trwają prace projektowe, nie uda się wykonać tego skrzyżowania (+70 m w głąb Cyraneczki) wraz z zakończeniem budowy przez Starostwo, możliwy termin wykonania: do końca roku 2015

 

Odcinek od Ogrodowej do Osiedlowej – w tym roku Gmina planuje uregulowanie własności gruntów, tak by w przyszłym roku Starostwo mogło zacząć budowę (wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia po stronie Starostwa)

 

11 lutego 2015 – spotkanie informacyjne z Radnymi i Burmistrzem

Tematem spotkania będzie infrastruktura drogowa (i chodniki) na terenie sołectwa, a w szczególności przedstawienie inwestycji, które będą realizowane w tym i kolejnych latach zgodnie z zapisami budżetu gminy na rok 2015 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej. 
 
Udział w spotkaniu potwierdzili Pan Burmistrz Zdzisław Lis oraz Pani Wiceburmistrz Anna Juszczyk.
 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie i jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z budżetem gminy na rok 2015, który lada dzień będzie dostępny na stronie gminy www.piaseczno.eu oraz na stronie sołectwa.

Rok 2015 – Harmonogram spotkań Rady Sołeckiej

Konkretne terminy spotkań to:
4 lutego
4 marca
1 kwietnia
6 maja
3 czerwca
1 lipiec
5 sierpnia
2 września
7 października
4 listopada
2 grudnia
Zainteresowanych mieszkańców serdecznie zapraszamy!
 

Miejsca do zagospodarowania zielenią w Józefosławiu

Wnioskodawca:

Rada Sołecka wsi Józefosław

rada@solectwojozefoslaw.pl

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno

 

Pan Zdzisław Lis

 

Józefosław, 21 stycznia 2015

WNIOSEK

Zagospodarowanie zieleni – nowe nasadzenia na terenie Józefosławia

 

Szanowny Panie Burmistrzu,

W imieniu społeczności Józefosławia zwracamy się z prośbą o zagospodarowanie zielenią w roku 2015 następujących miejsc w Józefosławiu:

  1. ul. Cyraneczki– (nowo wybudowany odcinek do ul. Ogrodowej) – nasadzenia żywopłotowe oraz szpaler drzew (klony) – kontynuacja

 

  1. ul. Cyraneczki przy os. Magnolii  (ślepy skręt do nowego osiedla Makdom) – uzupełnienie nasadzeń (niskie krzewy  typu tawuły)

 

  1. ul.Cyraneczki na przeciwko Klubu Kultury – uzupełnienie nasadzeń (krzewy, bo nie mieszczą się drzewa)

 

  1. Teren przy Centrum Handlowym (ul. Geodetów) – kompleksowe zagospodarowanie w zakresie niekolidującym z przyszłą przebudową ul. Geodetów i budową ronda

 

  1. ul. Wilanowska (od Kanałku do Działkowej) – zieleń jako element kompleksowej przebudowy tego odcinka.

 

Wszystkie te miejsca zostały zaprezentowane podczas spotkania Pani Patrycji Zych z Wydziału UTP w dniu 2 stycznia 2015.

Licząc na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku

Łączę pozdrowienia

Anna Czerwieniec

Dlaczego należy płacić podatki w miejscu zamieszkania?

Jako Rada Sołecka Józefosławia w pełni popieramy tę akcję, w przeciągu kilku dni na terenie Józefosławia będziemy rozwieszali plakaty „PIT 2015 Twoje pieniądze wracają do Ciebie” oraz już dziś zamieszczamy informację z gminnej strony www.

Udział w podatku od osób fizycznych i osób prawnych to główny dochód gminy. Ponad 37% z podatku płaconego przez mieszkańców wraca do gminy i w prosty sposób przekłada się na realizację potrzebnych usług i inwestycji.

Pomóżmy rozwijać się naszej gminie
Korzystając z publicznego transportu, wysyłając dzieci do szkoły, narzekając na brak chodnika czy przyzwoitej drogi, pamiętajmy, że jakość usług i ilość nowych inwestycji uzależniona jest od dochodów gminy, a te w przeważającej mierze pochodzą z udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych. Zamożność naszej gminy uzależniona jest więc od zamożności mieszkańców i ich rzetelności w płaceniu podatków.

To proste, wystarczy ZAP-3
Dzięki zmianie przepisów nie ma już konieczności bycia zameldowanym, aby płacić podatki w miejscu zamieszkania. Wypełniając PIT, wystarczy wskazać jako miejsce zamieszkania gminę Piaseczno oraz dołączyć wypełniony formularz aktualizacyjny ZAP-3.

Na co idą Twoje pieniądze?
Na stronie: www.piaseczno.nacoidamojepieniadze.pl sprawdzić można, jak pieniądze z naszych podatków wydawane są przez gminę Piaseczno.
Program, który jest swego rodzaju kalkulatorem mieszkańca, pokazuje w jakim stopniu poszczególny podatnik przyczynia się do rozwoju swojej gminy, płacąc w niej podatki. Z drugiej strony jest to narzędzie, które każdemu pozwala ocenić i wyrobić sobie zdanie, czy podział wydatków na konkretne dziedziny i zadania realizowane przez samorząd jest zgodny z jego oczekiwaniami.

Symulator internetowy jest oczywiście narzędziem poglądowym, odnosi się wyłącznie do podatku dochodowego od osób fizycznych, a poszczególne wyniki mogą delikatnie różnić się od stanu faktycznego, bo różne mogą być chociażby koszty uzyskania przychodu. Wyniki są też zaokrąglane. Program uwzględnia progi podatkowe, ale nie bierze pod uwagę odliczeń czy sytuacji, w której małżonkowie rozliczają się wspólnie. Dlatego wygenerowanych kwot nie należy przyjmować dosłownie, a jedynie orientacyjnie.

Spotkania miłośników gier planszowych w Józefosławiu!

Najbliższe spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2015 (sobota) o godz. 18 a tematem przewodnim będzie najnowsza gra Wiedźmin.

Więcej informacji na temat kolejnych spotkań dla dzieci i dorosłych na stronie FB Klubu.

Koncert kolęd w kościele w Józefosławiu – 11 stycznia godz. 19.00

Koncert odbędzie się w kościele w Józefosławiu w najbliższą niedzielę 11 stycznia o godz. 19.00.

 

Serdecznie zapraszamy!