Przebudowa ul. Wilanowskiej – wnioski mieszkańców do koncepcji

Dnia 16 maja 2014 o godz. 18.00 w UG odbyło się spotkanie z mieszkańcami na temat koncpcji przebudowy ul. Wilanowskiej na odcinku od ul. Działkowej do Kanału Jeziorki + budowa chodnika do ul. Uroczej po stronie wschodniej.

Koncepcja przewiduje budowę 5,5 m jezdni, chodników po obu stronach oraz ścieżki rowerowej po stronie zachodniej.

Koncepcja w ogólnym zarysie zyskała akceptację mieszkańców, zgłoszono następujące wnioski:
 
1. likwidacja słupów telekomunikacyjnych i energetycznych (skoordynowanie działań z PGE i telekomunikacją)

2. Instalacja lamp takich jak na Cyraneczki żeby zachować jedność estetyczną
 
3. wygospodarowanie (w miarę możliwość) pasa zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem
 
4. oszczędzenie (w marę możliwości) cennych drzew (głównie chodzi o drzewa przy kapliczce oraz kasztanowce na wysokości Krokusowej); dosadzenie szpaleru nowych jednakowych drzew
 
5. doprojektowanie (nowoczesnych) spowalniaczy na odcinku od Kameralnej do lasu
 
6. podkreślano ważność ronda przy skrzyżowaniu z Działkową (będzie oddzielne opracowanie, uzgodnienia z Konstancinem),

7. Zgłoszono przy okazji wniosek o porozumienie z Konstancinem w sprawie dobudowania drogi do lasu oraz o budowę ronda na skrzyżowaniu Cyraneczki I Wilanowskiej (oba wnioski wykraczają poza obecne opracowanie przebudowy)
 
7. indywidualni mieszkańcy poinformowali projektantów o brakujących zjazdach do posesji

Wnioski mieszkańców zostaną przeanalizowane przez biuro projektowe i w miarę możliwości wprowadzone do projektu – koncepcja po zmianach bedzie dostępna na stronie gminy oraz sołectwa.

Terminy:

Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji ZRID – do końca marca 2015 r,
Przewidywany termin przebudowy – do końca 2015

Piknik sportowy oraz 1 Bieg uliczny Józefosławia i Julianowa!

Rady Sołeckie Józefosławia i Julianowa serdecznie zapraszają  Piknik Sportowy oraz 1 Bieg Uliczny Józefosławia i Julianowa.

Impreza odbędzie się w niedzielę 15 czerwca 2014 w godz. 14-19 na terenie Politechniki Warszawskiej, przy ul. Ogrodowej 2 w Józefosławiu.

W programie, oprócz 4,6-kilometrowego biegu ulicami wsi, planujemy zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, gry, zabawy i animacje dla dzieci oraz wiele innych atrakcji.

Więcej informacji o imprezie w zakładce Wydarzenia/Piknik i Bieg.

Rejestracja on-line na bieg –  kliknij baner po prawej stronie ekranu lub wejdź bezpośrednio na stronę www.system.timedo.pl.

Aby zbudować kondycję przed biegiem – zapisz się na treningi biegowe organizowane przez partnera sportowego imprezy Tuan Club.

Gorąco zachęcamy do udziału!

Koncepcja ul. Wilanowskiej – 16 maja 2014 – spotkanie w Urzędzie Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza na kolejne spotkanie w sprawie przebudowy w/w ulic:

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza na kolejne spotkanie w sprawie opracowania projektu rozbudowy i budowy ulic:

1. Głównej na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej w Bobrowcu;
2. Północnej na odcinku od ulicy Przemysłowej do ulicy Głównej w Piasecznie oraz parkingu
na działkach nr 59 i 61 w Kamionce przy Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie;
3. Świerkowej na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Północnej w Kamionce;
4. Borowej na odcinku od ulicy Gwalberta do ulicy Głównej w Kamionce wraz
z parkingiem w rejonie kościoła;

(15.05.2014. o godz. 18.30 sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Kościuszki 5)

5.Wilanowskiej od ulicy Uroczej do ulicy Działkowej w Józefosławiu

(16.05.2014. o godz. 18.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Kościuszki 5)
 

Zebranie Wiejskie 6 maja 2014 godz. 19.00

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

 

6 maja 2014, godz. 19.00
Zapraszamy mieszkańców na połączone Zebranie Wiejskie Józefosławia i  Julianowa.

Miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu, ul. Kameralna 11

Proponowany porządek zebrania:
1.    Budowa ul. Cyraneczki
•    Przedstawienie aktualnego stanu prac przez Pana Burmistrza Zdzisława Lisa oraz Pana Starostę Jana Dąbka (w odniesieniu do ustaleń Zebrania Wiejskiego z dn. 27 stycznia 2014)
•    Zaplanowanie kolejnych działań mieszkańców i władz w sprawie.

2.    Przegląd innych inwestycji drogowych w Józefosławiu:
•    Ul. Wilanowska – przedstawienie koncepcji przebudowy
•    Ul. Geodetów – zakres prac w roku 2014
•    Ul. Julianowska – terminarz prac budowy chodników w roku 2014
•    Inne – ul. Krótka, Olchowa, Wenus

3.    Inicjatywy mieszkańców i Rad Sołeckich:
•    1 Bieg ulicami Józefosławia i Julianowa oraz Piknik Sportowo – Rekreacyjny 15 czerwca 2014
•    Strona www sołectwa Józefosław

4.    Wolne wioski, dyskusja

Sołtys i Rada Sołecka                     Sołtys i Rada Sołecka
 Józefosławia                             Julianowa                       

Jan Dąbek                                  Andrzej Pulwarski

Witamy na stronie internetowej Rady Sołeckiej Józefosławia!

Zgodnie z zapowiedzią Rada Sołecka Józefosławia uruchamia nową platformę komunikacji z mieszkańcami.

Na stronie znajdziecie informacje na temat działań i inicjatyw podejmowanych przez Sołtysa i Radę Sołecką, zawiadomienia o Zebraniach Wiejskich i spotkaniach Rady Sołeckiej oraz protokoły ze spotkań.

Strona będzie na bieżąco aktualizowana na temat postępu inwestycji gminnych na terenie wsi oraz innych istotnych spraw.

Tworzymy także nowy adres e-mailowy do kontaktu z nami: rada.solecka@józefosław.eu

Zapraszamy do kontaktu!