Jest iluminacja świąteczna na Cyraneczki!

Stało się dzięki staraniom Stowarzyszenia “Pomysł na Józefosław” oraz Rady Sołeckiej Józefosławia.

Jest to kolejny mały krok w kierunku upiększania naszego otoczenia i bardzo się z tego cieszymy. 

Zachęcamy do spaceru w najbliższym czasie, najlepiej jak spadnie pierwszy śnieg..Będzie prawie jak na wizualizacji..;-)

Anna Czerwieniec

w imieniu Rady Sołeckiej Józefosławia

Ferie w Klubie Kultury w Józefosławiu – zapisy i plan zajęć

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI Z JÓZEFOSŁWIA I JULIANOWA 

na „Kulturalną Zimę” w Klubie Kultury w Józefosławiu

Data: 19-30.01.2015

Godziny otwarcia: 9:00-15:00 poniedziałek – piątek

Koszt: 1 zajęć – 5zł. min.7osób w grupie

ZAPISY: pon.- pt. w godz.: 12:00-20:00 w grudniu do 19.12 i w styczniu  od 7.01 do 14.01.

Osobiście w Klubie Kultury lub telefonicznie pod nr. 506 033 490, 22 750 42 03.

W trakcie akcji „Kulturalna Zima” nie ma możliwości pozostawienia dziecka w Klubie w czasie godzin otwarcia Klubu poza godzinami zajęć.  

 

Grafik zajęć znajdziesz tu.

 Alina Staniszewska, Kierowniczka KK w Józefosławiu

 

9 grudnia (wtorek) o godz. 19.00 spotkanie Rady Sołeckiej

Trwają prace przy budowie fragmentu chodnika na ul. Ogrodowej

Jest to zadanie, które mieszkańcy Józefosławia przegłosowali w ramach Funduszu Sołeckiego 2014. Po wybudowaniu tego odcinka (prace mają się zakończyć w przeciągu tygodnia) uzyskamy ciąg pieszy łączący ul. Cyraneczki z ul. Ogrodową (dojście „suchą stopą” do kościoła, przedszkoli  i szkół na ul. Ogrodowej)

Katarzyna Krzyszkowska- Sut i Robert Widz – nowymi radnymi do Rady Miejskiej z Józefosławia

Program dla Józefosławia przygotowany przed wyborami przez zwycięskich kandydatów pt. JÓZEFOSŁAW 2.0 jest do pobrania tutaj.  

Gratulujemy i życzymy powodzenia!

16 listopada wybory samorządowe – kto może głosować?

Takie oświadczenie spowoduje stałe wykreślenie z dotychczasowego rejestru wyborców.

Więcej informacji tutaj.

Zachęcamy Państwa do udziału w wyborach!

Uroczyste otwarcie Klubu Kultury w Józefosławiu – grafik zajęć

otwarcie_kk.jpg   fot. K. Sierżant.
Dokonali tego (na zdjęciu od prawej) Pani Radna Hanna Krzyżewska, Pan Burmistrz Zdzisław Lis,  Pani Dyrektor Biblioteki w Piasecznie Magdalena Wolak-Gawrych, Pani Alina Staniszewska – Kierowniczka Klubu Kultury w Józefosławiu, Pani Iwona Nowakowska – Kierowniczka filii biblioteki w Józefosławiu, Pani Zdzisława Stenrzycka – Kierowniczka Działu Placówek Terenowych w CK Piaseczno  oraz Pani Ewa Dudek – Dyrektor CK w Piasecznie
 
Klub działa w budynku przy ul. Uroczej 14, na II piętrze (wejście od ul. Cyraneczki) – tutaj znajdziesz aktualny grafik zajęć.
Ewentualne zmiany w grafiku będą zamieszczane na stronie facebooka KK Józefosław oraz na stronie sołectwa.
 
Jednocześnie trwają prace nad gromadzeniem księgozbioru do biblioteki w Józefosławiu, która znajduje się tuż obok Klubu Kultury. Planowane otwarcie Biblioteki – grudzień 2014.
 
 
Zachęcamy do udziału w zajęciach!
 
 
Anna Czerwieniec
w imieniu Rady Sołeckiej Józefosławia

29 października o godzinie 9.30 głosowanie nad uchwaleniem zmiany studium.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem regulującym i wyznaczającym politykę przestrzenną gminy. Nie jest co prawda aktem prawa miejscowego czyli nie stanowi podstawy do wydawania decyzji administracyjnych, ale wszystkie uchwalane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie mogą naruszać jego ustaleń.

Studium jest „planem” planów miejscowych. Obejmuje teren całej gminy i wyznacza podstawowe kierunki rozwoju. Jest dokumentem dość ogólnym, sporządzonym na mapie o dużej skali. Wyznacza główne szlaki komunikacyjne oraz informuje, czy dany teren docelowo jest przeznaczony pod zabudowę i określa jego ogólne przeznaczenie: mieszkalnictwo wielo- i jednorodzinne lub mieszane, usługi czy tereny produkcyjne, a także obszary zielone. Funkcje te określa się jako dominujące, bo w praktyce, szczególnie w gminie Piaseczno, często są one bardziej wymieszane. Szczegółowe ustalenia zapisywane są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Rozwój ostatnich lat odcisnął trwały ślad w gminie Piaseczno. Zabudowa wielorodzinna sąsiadująca z jednorodzinną, tereny produkcyjne przy mieszkaniowych. Ogromna presja inwestorów, którzy kupują tereny rolne i chcą je szybko przeznaczyć na cele budowlane, często w najbliższym sąsiedztwie terenów chronionych – to wyzwania z którymi należało się zmierzyć.

Uporządkować rozwój
W studium, po pierwsze, trzeba uporządkować tempo rozwoju gminy. Nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową to ogromne koszty dla gminy związane z obowiązkiem zapłaty odszkodowań za grunty przeznaczone pod drogi (patrz tabela) oraz związane z budową kanalizacji, wodociągów, dróg i sieci odwodnieniowej. Nie mówiąc o przestrzeni publicznej, na której do tej pory oszczędzano. Dochody z nowych terenów spływają powoli, w miarę zabudowywania się nowych obszarów, i nie równoważą kosztów w krótkim okresie. Dlatego w projekcie zmiany studium przewiduje się pozostawienie niektórych obszarów jako tereny rolne do czasu uzgodnienia zrównoważonego sposobu zagospodarowania i przygotowania odpowiednich środków na inwestycje, co może wzbudzać kontrowersje wśród właścicieli tych terenów. Nie jest możliwe cofnięcie czasu czy unieważnienie obowiązujących planów zagospodarowania. Dlatego projekt zmiany studium, siłą rzeczy, musi być w części kontynuacją rozwiązań przyjętych w 2006 r. oraz uwzględniać to co wydarzyło się w przestrzeni do tej pory.

Trasa S-7 i nowe miejsca pracy
Po drugie zmiana studium przewiduje aktywizację gospodarczą terenów wzdłuż zaktualizowanego przebiegu nowej tras S-7. Tereny usług generują nowe miejsca pracy, a ponadto będą w przyszłości przynosić większy dochód do budżetu gminy. W projekcie zmiany studium wskazano również nowe drogi dojazdowe do węzłów komunikacyjnych zlokalizowanych na projektowanej drodze ekspresowej.

Ochrona terenów zielonych: lasów i dolin rzek
Gmina Piaseczno cieszy się zainteresowaniem osób szukających nowego miejsca do zamieszkania. To między innymi dzięki temu, że dysponuje jeszcze terenami otwartymi lasów, pól i dolin rzek. Dlatego trzeba je chronić. Z tego powodu wiele wniosków i uwag dotyczących zwiększenia terenów pod zabudowę w tych newralgicznych miejscach zostało na etapie rozpatrywania odrzuconych.

Gmina Piaseczno zmienia studium, zmienia plany miejscowe, ale deweloperom często udaje się jeszcze uzyskać pozwolenia na budowę na podstawie starych, ułomnych planów miejscowych. Dlatego niestety w niektórych miejscach wyrastają budynki, które w świetle nowych planów nie powinny w ogóle powstać. Sprawy nowych inwestycji często trafiają do organów odwoławczych, sądów i toczą się latami. Kształtowanie ładu przestrzennego wymaga czasu. Zmiana studium zaowocuje dopiero w kolejnych latach poprzez uchwalanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rozwój przypomina rozpędzoną lokomotywę i trudno go zatrzymać z dnia na dzień. Wymaga to konsekwencji i systematycznej pracy, a efekty będą widoczne po latach.

Gra planszowa o Mazowszu – głosujemy na Józefosław!

24 miasta, miasteczka lub wsie mogą już niebawem znaleźć się na grze planszowej o Mazowszu. O tym jakie to będą miejsca – zadecydują sami Mazowszanie. Właśnie rusza głosowanie.

Gra będzie bawić i uczyć. To znakomita zabawa, która jednocześnie przekaże graczom mnóstwo ciekawostek na temat naszego regionu. Głosy można oddawać na nowo powstałym portalu „Mazowszanie.eu” do 13 listopada. Gra będzie elementem promującym jeden z największych projektów informatycznych województwa, przyspieszający rozwój e-usług na terenie całego regionu. Jednak przede wszystkim będzie promować samo Mazowsze i wiedzę o nim. Pokaże bogactwo regionu, przybliży wiedzę o jego historii, zabytkach, ale i o najnowszych wydarzeniach. Promować będzie także miejscowości, które się znajdą na głównej planszy.
Planszówka zawierać będzie liczne karty z pytaniami o region i o daną miejscowość. Głównym elementem planszy będzie graficzne odwzorowanie mapy województwa mazowieckiego, a na planszy umieszczone zostaną na przykład parki narodowe i krajobrazowe, drogi, czy symbole charakteryzujące dany region. Gra oprócz tego, że będzie okazją do zdobycia wiedzy o regionie, zabytkach, czy atrakcjach Mazowsza, będzie polegała także na budowaniu szlaków w województwie. Dowiemy się też w niej o inwestycjach w nowoczesne technologie, a zwłaszcza w budowę lokalnych centrów kompetencji (LCK) powstających na terenie całego Mazowsza. Gra posiada kilka wariantów trudności, które pozwalają cieszyć się nią zarówno młodszym, jak i starszym graczom.

Głosować na swoją miejscowość może każdy, kto zarejestruje się na portalu „Mazowszanie.eu”. W konkursie można brać udział raz dziennie, a każdy kto zagłosuje będzie miał szansę wygrać nagrody, w tym samą grę „Mazowszanie”.
Gra planszowa o Mazowszu jest związana z Projektem Rozwój e-usług i ich dostęp dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, budżet państwa oraz samorząd.