Koncepcja ul. Wilanowskiej – 16 maja 2014 – spotkanie w Urzędzie Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza na kolejne spotkanie w sprawie przebudowy w/w ulic:

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza na kolejne spotkanie w sprawie opracowania projektu rozbudowy i budowy ulic:

1. Głównej na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej w Bobrowcu;
2. Północnej na odcinku od ulicy Przemysłowej do ulicy Głównej w Piasecznie oraz parkingu
na działkach nr 59 i 61 w Kamionce przy Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie;
3. Świerkowej na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Północnej w Kamionce;
4. Borowej na odcinku od ulicy Gwalberta do ulicy Głównej w Kamionce wraz
z parkingiem w rejonie kościoła;

(15.05.2014. o godz. 18.30 sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Kościuszki 5)

5.Wilanowskiej od ulicy Uroczej do ulicy Działkowej w Józefosławiu

(16.05.2014. o godz. 18.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Kościuszki 5)
 

Zebranie Wiejskie 6 maja 2014 godz. 19.00

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

 

6 maja 2014, godz. 19.00
Zapraszamy mieszkańców na połączone Zebranie Wiejskie Józefosławia i  Julianowa.

Miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu, ul. Kameralna 11

Proponowany porządek zebrania:
1.    Budowa ul. Cyraneczki
•    Przedstawienie aktualnego stanu prac przez Pana Burmistrza Zdzisława Lisa oraz Pana Starostę Jana Dąbka (w odniesieniu do ustaleń Zebrania Wiejskiego z dn. 27 stycznia 2014)
•    Zaplanowanie kolejnych działań mieszkańców i władz w sprawie.

2.    Przegląd innych inwestycji drogowych w Józefosławiu:
•    Ul. Wilanowska – przedstawienie koncepcji przebudowy
•    Ul. Geodetów – zakres prac w roku 2014
•    Ul. Julianowska – terminarz prac budowy chodników w roku 2014
•    Inne – ul. Krótka, Olchowa, Wenus

3.    Inicjatywy mieszkańców i Rad Sołeckich:
•    1 Bieg ulicami Józefosławia i Julianowa oraz Piknik Sportowo – Rekreacyjny 15 czerwca 2014
•    Strona www sołectwa Józefosław

4.    Wolne wioski, dyskusja

Sołtys i Rada Sołecka                     Sołtys i Rada Sołecka
 Józefosławia                             Julianowa                       

Jan Dąbek                                  Andrzej Pulwarski

Witamy na stronie internetowej Rady Sołeckiej Józefosławia!

Zgodnie z zapowiedzią Rada Sołecka Józefosławia uruchamia nową platformę komunikacji z mieszkańcami.

Na stronie znajdziecie informacje na temat działań i inicjatyw podejmowanych przez Sołtysa i Radę Sołecką, zawiadomienia o Zebraniach Wiejskich i spotkaniach Rady Sołeckiej oraz protokoły ze spotkań.

Strona będzie na bieżąco aktualizowana na temat postępu inwestycji gminnych na terenie wsi oraz innych istotnych spraw.

Tworzymy także nowy adres e-mailowy do kontaktu z nami: rada.solecka@józefosław.eu

Zapraszamy do kontaktu!