Koncepcja przebudowy ul. Wenus – spotkanie w Gminie 20.10.14 godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa i wyrażenia opinii.

Informacja o spotkaniu z Gminy.

Chodniki na Julianowskiej – wybrano wykonawcę

RZP.271.97.2014.IM.1457                                                                     Piaseczno 01.10.2014 r.
 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę polegająca na budowie chodników, ścieżki rowerowej, zatok autobusowych, miejsc postojowych i wjazdów bramowych wzdłuż ul. Julianowskiej na odcinku od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu wraz z rozbudową ul. Kombatantów w zakresie wydzielonych etapów 1, 2, 3, 4”.

Zamawiający na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) zawiadamia, że w/w przetarg wygrała firma Budownictwo Drogowe JARPOL S.A. ul. Grenadierów 8/25, 04-062 Warszawa za cenę ryczałtową brutto 3.605.682,10 zł. Oferta została uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium ceny określonego w SIWZ i otrzymała łączną punktację 600 pkt.

Plac zabaw na ul. Tenisowej

Plac na Tenisowej jest pierwszym ogólnodostępnym placem zabaw w Józefosławiu. Powstał dzięki staraniom Pani radnej Katarzyny Nowocin-Kowalczyk.

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na Kiermasz jesienny w Józefosławiu – sobota 4.10.

Na kiermaszu organizatorzy przewidują stoiska z ekologiczną żywnością i napojami, świeże owoce i warzywa prosto z pola, miody i wszystko do spiżarni, własne wyroby cukiernicze oraz rośliny do ogrodu.

Oprócz tego w programie spacery po pięknym mateczniku szkółki Acrocona, porady na temat prac jesiennych w ogrodzie oraz w zakresie planowania ogrodu, kompozycji z bylin, stawów i oczek wodnych i małej architektury.

Przewidziano także warsztaty dla dzieci związane z tematyką ogrodu, sadzenie roślin oraz budowanie domków dla ptaków i hoteli dla owadów.

Organizatorzy nie zapewniają parkingu na terenie szkółki.

Impreza jest dofinansowana przez Gminę Piaseczno.

Więcej informacji o kiermaszu w zakładce Wydarzenia lub pod banerem po prawej stonie ekranu.

Wnioski Rady Sołeckiej do budżetu Powiatu Piaseczyńskiego 2015

Wnioskodawca

Rada Sołecka Józefosławia

 

Józefosław, 31.sierpnia 2014

 

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

Starosta Pan Jan Dąbek

 

WNIOSKI DO BUDŻETU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO NA ROK 2015

 

W imieniu mieszkańców Józefosławia składamy następujące wnioski do uwzględnienia w budżecie powiatu piaseczyńskiego w roku 2015:

 

1. zabezpieczenie środków na budowę ul. Cyraneczki na odcinku od ul. Julianowskiej do os. Le Village w Józefosławiu

2. zabezpieczenie środków na wykonanie projektu budowlanego ul. Cyraneczki na odcinku od Ogrodowej do Osiedlowej w Józefosławiu

 

Ponadto zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o podjęcie działań dot. kontynuacji ul. Cyraneczki do ul. Puławskiej, np. powołanie pełnomocnika ds. koordynacji rozmów z samorządem Lesznowoli, dzielnicą Ursynów oraz GDDKiA.

Miejscowość Józefosław powiększa się w bardzo szybkim tempie, rosnąca liczba mieszkańców wymaga pilnej budowy infrastruktury drogowej w tym alternatywnego (obok ul. Geodetów) wjazdu do miejscowości, którym mogłaby być ul. Cyraneczki po wybudowaniu w pełnym zakresie.

 

Z poważaniem

Anna Czerwieniec

w imieniu Rady Sołeckiej Józefosławia

Fundusz Sołecki 2015 – lista przegłosowanych wniosków

1. Dofinansowanie potrzeb ZSP w Józefosławiu (sprzęt komputerowy) – 10.000 zł
 
2. Sfinansowanie budowy oraz domeny na 2 lata strony sołectwa www. solectwojozefoslaw.pl – 4.000 zł
 
3. zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury (50% kosztów) – 4500 zł
 
4. Zakup koszy na śmieci na terenie wsi – 10 szt. – 3600 zł
 
5. Budowa fragmentu chodnika przy ul. Osiedlowej – 8.000 zł
 
6. Wieczory seniora – 4580 zł
 
Wniosek do Burmistrza o przeznaczeniu FS 2015 zostanie złożony przez p.Sołtysa Dąbka do dnia 30 września 2014.
 
Wskazane zadania muszą być wykonane do końca roku 2015.
 
Protokół z zebrania będzie dostępny w zakładce Zebrania wiejskie w terminie do 3 października.

Zebranie Wiejskie 25 września 2014 godz. 19.00 – głosowanie Funduszu Sołeckiego 2015

Proponowany porządek zebrania:
 
  1. 1Fundusz Sołecki 2015 – głosowanie wniosków – p. Sołtys J. Dąbek i Rada Sołecka

 

  1. 2 Przegląd inwestycji  w Józefosławiu wg zapisów budżetu gminy 2014 oraz budowa PSZOK– p. Burmistrz  Z. Lis

 

  1. 3.     Budowa ul. Cyraneczki  – p. Burmistrz Z. Lis, p. Starosta J. Dąbek

 

  1. 4.     Wolne wnioski, pytania

 

  1. 5.     Wybory samorządowe – ustalenie terminu kolejnego spotkania mieszkańców, na którym zostaną przedstawieni wszyscy kandydaci na radnych z Józefosławia. 
 
 
Ze względu na omawianie ważnych spraw sołectwa, bardzo prosimy o liczny udział.
 
Łączę pozdrowienia
 
Anna Czerwieniec
w imieniu Rady Sołeckiej Józefosławia

Projekt zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania.. – wnioski Rady Sołeckiej

Uwagi do Studium należało składać do 5 września 2014.

Rada Sołecka złożyła do następujące uwagi do Studium – pobierz pdf

Budżet Gminy 2015 – wnioski złożone przez Radę Sołecką

1. budowa ul. Wilanowskiej na odcinku od kanałku Jeziorki do ul. Działkowej – wg zatwierdzonej koncepcji
2. budowa skrzyżowania Cyraneczki-Julianowska
3. dofinansowanie projektu i budowy ul. Działkowej (dla gminy Konstancin)
4. przebudowa ul. Geodetów wraz z budową ronda przy ul. Energetycznej
5. budowa ul. Wenus
6. zabezpieczenie środków na wykup gruntów pod ul. Cyraneczki na odcinku od Ogrodowej do Osiedlowej
7. zagospodarowanie terenu pod park przy ul. Ogrodowej wg przyjętej koncepcji
8. zagospodarowanie terenu zielonego wzdłuż kanałku Jeziorki na odcinku od Ogrodowej do Julianowskiej (posianie trawy, nasadzenia krzewów i drzew)
9. budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Ogrodowej do ul.Działkowej
8. budowa infrastruktury odwodnieniowej w/g przyjętej koncepcji.

Wnioski zostały złożone w dniu 1 września 2014.

2 września godz. 19.00 – spotkanie Rady Sołeckiej

Spotkanie odbędzie się o godz. 19.00 w szkole przy ul. Kameralnej.

Na tym samym zebraniu zostanie wyłoniona lista propozycji do realizacji z Funduszu Sołeckiego 2015.