Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Edycja 2024 r.

Centrum Kultury w Piasecznie zostało beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Edycja 2024 r. To jeden z najważniejszych programów Narodowego Centrum Kultury wspierających rozwój instytucji kultury w kraju.

W ramach naboru można było ubiegać się o dofinansowanie realizacji jednego z dwóch zadań: Zadanie I – Inicjatywy lokalne lub Zadanie II – Partnerstwo lokalne.

W tegorocznym naborze złożono 101 wniosków. W wyniku procedury konkursowej z grona samorządowych instytucji kultury zostało wyłonionych 60 beneficjentów, których projekty uzyskały najwyższe oceny.

Projekt „Spełnij swoje kulturalne marzenia z Centrum Kultury w Piasecznie!” polegać będzie na przeprowadzeniu diagnozy lokalnej, identyfikującej potrzeby kulturalne dynamicznie zmieniającego się społeczeństwa oraz sposoby ich zaspokajania. Analiza pozwoli na rozpoznanie potencjału i możliwości współtworzenia kultury lokalnej przez mieszkańców gminy Piaseczno. Badanie obejmie zarówno ilościowe badania ankietowe, jak i grupowe o charakterze warsztatowym. Wyniki pozwolą na opracowanie i ogłoszenie przejrzystych zasad wyboru inicjatyw oddolnych, które będą realizowane przez mieszkańców gminy we współpracy z CK. Spośród zgłoszonych propozycji wybranych zostanie od trzech do siedmiu projektów, które następnie zostaną zrealizowane wspólnie z ich autorami.

W ramach realizacji programu zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy Piaseczno do wzięcia udziału w spotkaniach warsztatowych, podczas których zewnętrzna firma przeprowadzi diagnozę identyfikującą potrzeby i zasoby kulturowe naszej społeczności.

Ponadto, po przeprowadzeniu diagnozy, zostanie zorganizowany konkurs inicjatyw oddolnych, w którym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Piaseczno. Więcej informacji na warsztatach i wkrótce na stronie CK www.kulturalni.pl.

Terminy warsztatów z mieszkańcami Centrum Kultury w Piasecznie:

– Dom Kultury:

19.04.2024, godz. 15:00 (młodzież), godz. 18:00

– Klub Kultury w Józefosławiu:

09.05.2024, godz. 18:00

– Klub Kultury w Zalesiu Górnym:

22.04.2024, godz. 18:00

– CEM:

08.05.2024, godz. 09:30 (seniorzy)