Fundusz Sołecki 2015 – lista przegłosowanych wniosków

1. Dofinansowanie potrzeb ZSP w Józefosławiu (sprzęt komputerowy) – 10.000 zł
 
2. Sfinansowanie budowy oraz domeny na 2 lata strony sołectwa www. solectwojozefoslaw.pl – 4.000 zł
 
3. zakup pieca ceramicznego dla Klubu Kultury (50% kosztów) – 4500 zł
 
4. Zakup koszy na śmieci na terenie wsi – 10 szt. – 3600 zł
 
5. Budowa fragmentu chodnika przy ul. Osiedlowej – 8.000 zł
 
6. Wieczory seniora – 4580 zł
 
Wniosek do Burmistrza o przeznaczeniu FS 2015 zostanie złożony przez p.Sołtysa Dąbka do dnia 30 września 2014.
 
Wskazane zadania muszą być wykonane do końca roku 2015.
 
Protokół z zebrania będzie dostępny w zakładce Zebrania wiejskie w terminie do 3 października.