Fundusz Sołecki 2015 – składanie wniosków do 31 sierpnia 2014

Wnioski do FS powinny spełniać następujące wymagania:
– dotyczyć przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.
– zawierać opis przedsięwzięcia wraz z uzasadnieniem oraz oszacowaniem kosztów
 
Zachęcamy Państwa do przesyłania swoich propozycji – więcej informacji o Funduszu Sołeckim znajdziecie Państwo w zakładce Fundusz Sołecki.
 
 
Łączę pozdrowienia
 
Anna Czerwieniec
w imieniu Rady Sołeckiej