Fundusz Sołecki na 2020 rok

Szanowni Państwo,

znamy już kwotę Funduszu Sołeckiego na rok 2020 . Wynosi ona 56 600 PLN.

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków do Funduszu.

Można je składac osobiście do Pana Sołtysa Jana Adama Dąbka, lub wysyłać na adres mailowy sołectwa

rada@solectwojozefoslaw.piaseczno.eu – pamiętając, że oryginał wniosku musi być dostarczony najpóźniej w dniu zebrania.
Zachęcamy do składania wniosków, to od nas, mieszkańców zależy na co te pieniądze zostaną przeznaczone.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.