Gminny system powiadamiania przez SMS

Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie posiada system wczesnego powiadamiania mieszkańców SMS-ami. Za jego pośrednictwem otrzymamy zarówno ostrzeżenia przed zagrożeniami, takimi jak wichury, powodzie, gwałtowne burze, jak i zapoznamy się z aktualną ofertą kulturalną i sportową czy komunikatami urzędowymi.

Smsy będą dotyczyły wyłącznie tematów określonych przy rejestracji. Korzystanie z tego systemu jest bezpłatne.

ZAPISZ SIĘ: gminny system powiadamiania przez SMS