Kto odpowiada za odśnieżanie chodników?

Pytacie Państwo często dlaczego tu czy tam nie jest odśnieżone. Za odśnieżanie chodników odpowiada najczęściej właściciel lub zarządca nieruchomości. Dotyczy to odśnieżania chodników przed wszystkimi budynkami – bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Chodnik to wydzielona część drogi publicznej służąca dla ruchu pieszego, przylegająca bezpośrednio do granicy nieruchomości.

Kiedy powinniśmy oczekiwać odśnieżania przez gminę? Jeżeli między chodnikiem a granicą działki jest pas zieleni, wówczas odśnieżanie należy do obowiązków gminy. Śnieg, który uprzątnie z chodnika właściciel, powinien zostać usunięty przez zarządcę drogi.

Pod TYM LINKIEM można sprawdzić, które drogi w Józefosławiu są odśnieżane przez gminę i w jakiej kolejności.

Jeżeli widzicie nieprawidłowości to zachęcamy do korzystania z aplikacji Mobile Alert i zgłaszanie ich bezpośrednio do Gminy.