Oszczędzam wodę, zbieram deszczówkę

W ramach wykonywania działań w zakresie retencji (zatrzymywania wody w gruncie i zbiornikach) w celu zapobiegania suszy i podtopieniom w czasie nawalnego deszczu, Gmina Piaseczno udziela dopłat w programie: „Oszczędzam wodę, zbieram deszczówkę”.

Do dnia 1 września 2023 r.  można składać wnioski o udzielenie dotacji na realizację trwałych systemów małej retencji służących gromadzeniu deszczówki m.in. ogrodów deszczowych, studni chłonnych, muld chłonnych czy zbiorników retencyjnych.

Wysokość dotacji przewiduje pokrycie 80% rzeczywistych, udokumentowanych kosztów realizacji inwestycji jednak nie więcej niż 5000 zł w przypadku osób fizycznych i nie więcej niż 10.000 zł dla pozostałych podmiotów prawnych.

Dofinansowanie dotyczy nie tylko kosztów zakupu, ale też wykonania i montażu elementów wchodzących w skład nowego systemu deszczowego do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych w miejscu ich powstania.

Dotacja nie przysługuje na remont już istniejących systemów przydomowej retencji. Dotacja nie obejmuje budowy oczek wodnych ani zakupu wolnostojących zbiorników na wodę opadową (tzw. beczek pod rynnę). Dotacja nie obejmuje także infrastruktury technicznej związanej z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych wykonywanej w ramach określonych pozwoleniem na budowę nowych inwestycji drogowych, mieszkaniowych, usługowych i przemysłowych.

Formularz wniosku i szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: https://bip.piaseczno.eu/artykul/148/6978/dotacja-z-budzetu-gminy-na-zagospodarowanie-deszczowki oraz https://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2022/3732/akt.pdf

Dostępne środki są ograniczone. Kto pierwszy, ten lepszy.