Pismo Gminy w sprawie ustawiania obiektów w pasie drogowym

Prezentujemy treść pisma jakie wpłyneło na adres Sołectwa, dotyczące ustawiania obiektów w pasie drogowym.

Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Sołtys i Rada Sołecka Józefosławia

Pismo do Sołtysów do publikacji