Po spotkaniu z radnymi i władzami gminy – inwestycje drogowe w roku 2015

Informacyjnie: Cały budżet inwestycyjny gminy na rok 2015 wynosi ok. 52 mln zł z czego ok. 15 mln czyli prawie 30% jest przeznaczone na Józefosław i Julianów (w tym ponad 9 mln zł na rozbudowę szkoły oraz 900 tys. zł na dotację na Starostwa Powiatowego na ul. Cyraneczki).

1.       Chodniki ul. Julianowska

Kwota w budżecie 2015 – 2 mln zł

Prace budowlane trwają, zakończenie i oddanie do użytku planowane do końca sierpnia 2015r.

2.       Przebudowa ul. Wilanowskiej na odcinku od Działkowej do ul. Cyraneczki + chodnik do ul. Uroczej

Kwota w budżecie 2015 – 1.2 mln zł

Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym w celu uzyskania pozwolenia na budowę (w trybie ZRID), przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę sierpień 2015, następnie procedura przetargowa dot. wyłonienia wykonawcy i jeśli pogoda pozwoli rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w tym roku.

Prace projektowe przedłużają się ze względu na konieczność doprojektowania mostku nad kanałem Jeziorki (wymóg WZMiUW – pierwotnie gmina planowała tylko przepust) oraz doprojektowanie skablowania (ukrycia pod ziemią) kabli teletechnicznych i energetycznych (wniosek radnych i Rady Sołeckiej), dzięki temu Wilanowska nie będzie miała na tym odcinku szpecących słupów i kabli.

 3.       Przebudowa ul. Geodetów na całym odcinku (+ projekt ul. Energetycznej wraz z rondem)

Kwota w budżecie 2015 – 400 tys. zł

Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym do uzyskania pozwolenia na budowę – termin wykonania tego zadania to maj 2016; prace budowlane (najwcześniej jesień 2016) będą podzielone na etapy, pierwsze będzie wykonane rondo na skrzyżowaniu ul. Geodetów/Wilanowskiej/i Energetycznej

 4.       Przebudowa ul. Krótkiej

Kwota w budżecie: 90.000 zł

Obecnie trwa opracowywania projektu przebudowy oraz procedura uzyskania zgody z Ministerstwa na odstępstwo od przepisów dot. dróg publicznych i ich usytuowania (pas drogowy na wniosek części mieszkańców -właścicieli gruntów- ma być węższy); taka procedura trwa ok. 1 rok, następne kroki zależą od decyzji  Ministerstwa;

 5.       Ul. Wenus

Kwota w budżecie 2015: 40.000 zł

Kwota przeznaczona na wykonanie projektu wielobranżowego opartego na wybranej przez mieszkańców koncepcji przebudowy, kontynuacja prac w przyszłym roku (zarezerwowano środki w WPF w kwocie 140 tys zł), prace budowlane w kolejnych latach

 6.       Ul. Olchowa

Kwota w budżecie 2015 – 110 tys. zł

Kwota przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego, roboty budowlane najwcześniej w latach 2016-2017

 7.       Ul. Cyraneczki

Kwota w budżecie: 900 tys. – dotacja dla Starostwa

 

Odcinek od Julianowskiej do Le Village – buduje Starostwo Powiatowe – przewidywany termin zakończenia maj 2015

 

Skrzyżowanie ul. Julianowskiej i Cyraneczki wraz z przebudowa przepustu na kanałem Jeziorki będzie realizowane przez Gminę.

Obecnie trwają prace projektowe, nie uda się wykonać tego skrzyżowania (+70 m w głąb Cyraneczki) wraz z zakończeniem budowy przez Starostwo, możliwy termin wykonania: do końca roku 2015

 

Odcinek od Ogrodowej do Osiedlowej – w tym roku Gmina planuje uregulowanie własności gruntów, tak by w przyszłym roku Starostwo mogło zacząć budowę (wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia po stronie Starostwa)