Podsumowanie roku 2022

Do funkcji sołtyski przygotowywałam się już przed pandemią. Decyzja zapadła spontanicznie, również dlatego, że kandydatów, którzy chcieliby angażować się społecznie było jak na lekarstwo.

Pełniąc funkcję radnej już drugą kadencję znałam dokładnie problemy i potrzeby naszej miejscowości. Widziałam też jak duży potencjał mogą mieć sołtys i Rada Sołecka, gdyby tylko z należytą starannością i prawdziwym oddaniem zajmowały się sprawami lokalnej społeczności. Patrząc wstecz odczuwałam niedosyt i czułam potrzebę zmiany. Dlatego się zgłosiłam. I nie żałuję.

To było duże wyzwanie, ale z perspektywy tego roku mogę powiedzieć, że wraz z wspierającą mnie Radą Sołecką zrobiliśmy krok do przodu w postrzeganiu tego, jak mogłaby wyglądać nasza wieś za kilka lat.

Nie jesteśmy zwyczajną wsią, z drewnianym płotem, suszącymi się na nim garnkami i malwami przy oknie. Oprócz domów jednorodzinnych mamy wiele osiedli. Praktycznie staliśmy się przedmieściem o statusie wiejskim. Mieszkańców jest tak dużo, że trudno zrealizować jedno spotkanie/zebranie i równie trudno poznać wszystkich. Zależy nam jednak na tym, żeby mieszkańcy mieli w naszym zespole realne wsparcie i dostęp do informacji. Jako sołtyska przede wszystkim reprezentuję sprawy mieszkańców, wykonując postanowienia zebrania wiejskiego, dbam o prawidłowe wykonanie zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz podejmuję działania integrujące mieszkańców.

Bardzo istotne i w efekcie również skuteczne okazało się ukierunkowanie działań Rady Sołeckiej i moich na współpracę z wszystkimi, którzy wnoszą do naszej społeczności dobro własnego zaangażowania. Każde stowarzyszenie, koło gospodyń wiejskich, grupka zaangażowanej młodzieży to nieoceniona wartość dla naszego wspólnego rozwoju. Słuchamy sugestii i prowadzimy dyskusje. Zawsze z otwartymi głowami i sercami.

Podobnie rzecz ma się z władzami gminy Piaseczno. Po latach prowadzonej przez poprzedniego sołtysa „zimnej wojny” wreszcie możemy powiedzieć, że osiągnęliśmy porozumienie, zarówno burmistrz jak i Rada Miejska znają nasze stanowisko i potrafią je wspierać. Przede wszystkim decyzjami finansowymi.

Zachęcamy do włączania się w nasze akcje i wspieranie naszych działań, możliwości jest wiele i każdy wkład jest bezcenny.

Poniżej wnioski złożone do gminy:

Wniosek o modernizacje placu zabaw przy Tenisowej – otrzymaliśmy informację ustną, że urządzenia wcześniej zakupione przez gminę nie będą mogły być zamontowane ze względu na ograniczone miejsce w terenie.

Wniosek o modernizacje wybiegów dla psów przy Wilanowskiej i w parku – zostały zasypane doły wykopane przez psy.

Wniosek o odnowienie ławek przy ul. Wenus i ul. Wilanowskiej – zostały odnowione

Naprawa i zabezpieczenie rowu przed zapadaniem się, przy ul. Wilanowskiej na odcinku od ul. Cyraneczki do ul. Geodetów – rów został zabezpieczony

Wniosek od doświetlenie ulicy Osiedlowej na odcinku od ul. Cyraneczki do ul. Działkowej. Jedna z lamp często nie świeci, zaproponowano jej przegląd oraz wzmocnienie mocy oświetlenia istniejących lamp – oświetlenie w całej gminie zostało przejrzane i zostały wskazane do wymiany lampy rtęciowe i sodowe.

Wniosek o objęcie patronatem burmistrza Dni Józefosławia – otrzymaliśmy wsparcie od spółek gminnych takich jak PWiK, PUK, Biura Promocji i Kultury.

Pozostałe działania:

Spotkanie w sprawie uchwały krajobrazowej. Na prośbę wydziału urbanistyki i architektury odbyliśmy spotkanie wraz z radą sołecką z urzędniczką wydziału UiA p. Dorotą Krug na temat prac związanych z ta uchwałą.

Dzień Sołtysa. Zorganizowaliśmy spotkanie w Klubie Kultury z okazji dnia sołtysa, dla sołtysów z tzw. 3 okręgu wyborczego, obejmującego wschodnią część sołectw (Julianów, Chyliczki, Chylice, Siedliska, Jastrzębie, Chojnów, Orzeszyn-Pilawa)

Sprzątanie Józefosławia wspólnie z mieszkańcami sprzątaliśmy wybrane części Józefosławia

Rewitalizacja parku – Zorganizowaliśmy akcję obsadzania rabat nowymi roślinami z oczyszczeniem alejek.

Rewitalizacja klombów w Józefosławiu. Wraz z członkiniami obsadzałyśmy rabaty nowymi roślinami.

Poprawienie bezpieczeństwa na tylnym wyjściu z parku na ulicę Księżycową – zostały na prośbę mieszkańców zamontowane bramki uniemożliwiające wyjazd dzieciom na rowerkach/hulajnogach prosto na ulicę Księżycową.

Organizacja wspólnie z Centrum Kultury w Piasecznie, a konkretnie z Klubem Kultury w Józefosławiu Dni Józefosławia – 3 dniowej imprezy (wraz z lokalnymi wystawcami, stowarzyszeniami, koncertami i atrakcjami dla dzieci) dla mieszkańców Józefosławia i Julianowa.

Organizacja zebrania wiejskiego w związku z podziałem Środków z funduszu sołeckiego.

Udział w konsultacjach dotyczących terenu rekreacyjnego w Julianowie zarówno w przestrzeni publicznej jak i podczas podsumowania w Klubie Kultury; udział w spotkaniu rocznicowym Klubu Seniora+ w Józefosławiu, oraz w Wigilii, udział w Kiermaszu Świątecznym w  Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Józefosławiu.

Sprzątanie Józefosławia

O szczegółach mojej pracy w Radzie Miejskiej w roku 2022 można przeczytać TUTAJ 

Indywidualne podsumowania działań w radzie sołeckiej:

AGNIESZKA NIEMCZYK PROŃ

MONIKA MATUSIAK