Przebudowa ul. Wilanowskiej – wnioski mieszkańców do koncepcji

Dnia 16 maja 2014 o godz. 18.00 w UG odbyło się spotkanie z mieszkańcami na temat koncpcji przebudowy ul. Wilanowskiej na odcinku od ul. Działkowej do Kanału Jeziorki + budowa chodnika do ul. Uroczej po stronie wschodniej.

Koncepcja przewiduje budowę 5,5 m jezdni, chodników po obu stronach oraz ścieżki rowerowej po stronie zachodniej.

Koncepcja w ogólnym zarysie zyskała akceptację mieszkańców, zgłoszono następujące wnioski:
 
1. likwidacja słupów telekomunikacyjnych i energetycznych (skoordynowanie działań z PGE i telekomunikacją)

2. Instalacja lamp takich jak na Cyraneczki żeby zachować jedność estetyczną
 
3. wygospodarowanie (w miarę możliwość) pasa zieleni pomiędzy jezdnią a chodnikiem
 
4. oszczędzenie (w marę możliwości) cennych drzew (głównie chodzi o drzewa przy kapliczce oraz kasztanowce na wysokości Krokusowej); dosadzenie szpaleru nowych jednakowych drzew
 
5. doprojektowanie (nowoczesnych) spowalniaczy na odcinku od Kameralnej do lasu
 
6. podkreślano ważność ronda przy skrzyżowaniu z Działkową (będzie oddzielne opracowanie, uzgodnienia z Konstancinem),

7. Zgłoszono przy okazji wniosek o porozumienie z Konstancinem w sprawie dobudowania drogi do lasu oraz o budowę ronda na skrzyżowaniu Cyraneczki I Wilanowskiej (oba wnioski wykraczają poza obecne opracowanie przebudowy)
 
7. indywidualni mieszkańcy poinformowali projektantów o brakujących zjazdach do posesji

Wnioski mieszkańców zostaną przeanalizowane przez biuro projektowe i w miarę możliwości wprowadzone do projektu – koncepcja po zmianach bedzie dostępna na stronie gminy oraz sołectwa.

Terminy:

Wykonanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji ZRID – do końca marca 2015 r,
Przewidywany termin przebudowy – do końca 2015