Przyjmujemy wnioski do Funduszu Sołeckiego na rok 2021

Szanowni Państwo,

na rok budźetowy 2021  została nam przyznana kwota funduszu sołeckiego w wysokości 66 264 zł.

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków od mieszkańców.

Co to jest Fundusz Sołecki i na co możemy przeznaczyć te środki? – Zachęcam do zapoznania się z informacjami pod linkiem https://solectwojozefoslaw.piaseczno.eu/co-to-jest-fundusz-solecki/

Wnioski prosimy przesyłać na naszą skrzynkę mailową – rada@solectwojozefoslaw.piaseczno.eu – pamiętając, że oryginał wniosku musi być dostarczony najpóźniej w dniu zebrania wiejskiego.
Zachęcamy do składania wniosków. To od nas – mieszkańców zależy na co te pieniądze zostaną przeznaczone.
Wnioski przyjmujemy do 13.09.2020 r 
O terminie Zebrania Wiejskiego powiadomimy wkrótce.
I.O