Remont ulicy Geodetów

Aktualne informacje na temat postępu prac remontowych ulicy Geodetów publikowane są na stronie internetowej Gminy Piaseczno, która jest inwestorem.

https://piaseczno.eu/category/aktualnosci/inwestycje/

Można kontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Inwestycji Drogowych i Inżynierii Ruchu, do którego numery telefonu można znaleźć na stronie BIP Piaseczna.

https://bip.piaseczno.eu/artykul/114/6062/wydzial-inwestycji-drogowych-i-inzynierii-ruchu

na zdjęciu żółta tablica informacyjna z napisem: zamknięt ul. Geodetów. Objazd

Zdjęcie Agnieszka Niemczyk-Proń