Szkoła dla dzieci z Ukrainy

Rozpoczęły się zapisy do szkół publicznych dla młodzieży i dzieci, które przybyły z Ukrainy.

Wniosek o zapisanie do szkoły składa rodzic przedstawiając dostępne dokumenty (świadectwa szkolne, zaświadczenia) w sekretariacie szkoły, według miejsca aktualnego zamieszkania.

Dla potrzebujących uczniów skoły organizują nieodpłatne lekcje języka polskiego , a także zajęcia wyrównawcze.