Wstępna koncepcja parku przy ul. Ogrodowej czeka na konsultacje społeczne.

Zakładane jest powstanie blisko 900 metrów ciągów spacerowych, pawilonu z przeznaczeniem na toalety oraz część gastronomiczną. Przewidziano także miejsce pod ogórek jordanowski, siłownię zewnętrzną, boisko do gier, polanę na imprezy, scenę lub amfiteatr oraz oczywiście elementy małej infrastruktury (ławki, kosze, tablice, stojaki na rowery). Jeśli pozwoli pogoda to jest szansa, że prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. Od 1 do 10 września można składać uwagi i pomysły na zagospodarowanie tego terenu. Uwagi i propozycje można składać pocztą elektroniczną na adres zych@piaseczno.eu lub telefonicznie 22 70 17 679.

Zobacz koncepcję.