Zagospodarowanie terenów publicznych w Józefosławiu i Julianowie

W ubiegłym tygodniu został  zagospodarowany teren na działce gminnej przy ul. Cyraneczki (pomiędzy ulicami Wilanowską i
Cyraneczki). Wokół urządzenia zabawowego do wspinaczki został zagospodarowany teren i pozostawiono miejsce pod huśtawkę typu bocianie gniazdo.

Została wytyczona ścieżka (obok ścieżki rowerowej) oraz przejście dla pieszych przez jezdnię wraz z doświetleniem (to będzie realizowane po rozstrzygnięciu przetargu na doświetlenie ulic i dróg w gminie Piaseczno).
Zostało posadzone 10 nowych drzew i szpalery z krzewów. Na placyku zamontowany zostały dwa kosze na śmieci i 4 ławeczki.
Obecnie podpisywane są umowy na realizację dwóch placów zabaw:
🍀🛝 Ogród Jordanowski w Józefosławiu przy ul. Cyraneczki (pomiędzy ul. Ogrodową i Osiedlową) wraz z pawilonem dla miejsca aktywności lokalnej, prace powinny się rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu stosownej umowy.
Wizualizacja Ogrodu Jordanowskiego w Józefosławiu.

Wizualizacja Ogrodu Jordanowskiego w Józefosławiu.

 

🍀🛝 Teren rekreacyjny w Julianowie
W ubiegłym roku zostały wykonane ogrody deszczowe. W nadchodzącym tygodniu będzie podpisana umowa z wykonawcą, ktory niezwłocznie powinien przystąpić do wykonywania prac. Najpierw zostaną zdemontowane istniejące urządzenia, a następnie zostanie na placu wykonana trasa/tor dla rolek wokół ogrodów deszczowych. Zostaną posadowione na placu urządzenia zabawowe. Stara tyrolka zniknie, pojawi się nowa, oraz inne urządzenia takie jak bujak drewniany, pieńki – stoliczek i siedzenia, huśtawka typu „bocianie gniazdo”, szałas „tipiu” z żywej wikliny, kamienie do chodzenia, trampolina.
🟢 Na prośbę właścicieli psów na wybiegu dla psów w Józefosławiu, przy ul. Cyraneczki zostaną zamontowane latarnie doświetlające ten teren. Prace ziemne zostały już wykonane, obecnie oczekujemy na słupy i oprawy, które mają dotrzeć w połowie lipca.
🟢 W odpowiedzi na zapytanie w wydziale UTP (utrzymanie terenów publicznych) o możliwość postawienia koszy na śmieci zostaną ustawione 3 kosze. Jeden na rogu ulicy Geodetów i Julianowskiej w Józefosławiu, drugi przy ul. Spacerowej na rogu z ul. Rekreacyjną, a trzeci na rogu ul. L. Wysockiej z ul. Sybiraków w Julianowie (z prośbą tą wystąpiła mieszkanka Julianowa). Na róg ul. L. Wysockiej z ul. Julianowską w Julianowie zostanie przeniesiony kosz, który znajduje się 50-100 metrów od skrzyżowania.
🟢 Wystąpiłyśmy wspólnie z p. Moniką Matusiak z rady sołeckiej o rozpoczęcie w naszym sołectwie prac społecznie-użytecznych.
Katarzyna Krzyszkowska Sut
Sołtyska Józefosławia
Radna Rady Miejskiej w Piasecznie