Zebranie wiejskie 15.03.2020

Na prośbę mieszkańców organizujemy zebranie wiejskie w Zespole szkół Publicznych w Józefosławiu.

Godzina 15:00 I termin

Godzina 15.15 II termin

Proponowany porządek zebrania:

  1. Układ komunikacyjny w Józefosławiu min. ul. Olchowa, Ogrodowa, Działkowa, Księżycowa , Cyraneczki
  2. Dyskusja na temat bezpieczeństwa
  3. Sprawy różne
  4. Wolne wnioski

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie skierowane do Burmistrza i Zastępców