Zebranie wiejskie w sprawie podziału środków z Funduszu Sołeckiego na rok 2021

Szanowni Państwo,

Sołtys i Rada Sołecka Józefosławia zaprasza  na Zebranie Wiejskie w dniu 29.09 (wtorek) o godzinie 18:45

Zebranie odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Józefosławiu.

Podczas spotkania będziemy głosowali nad wnioskami do Funduszu Sołeckiego na rok 2021.

Przypominamy – do rozdysponowania mamy kwotę 66 264 zł

Nadal można składać wnioski do Funduszu z przeznaczenie środków na cel mający służyć dobru wszystkich mieszkańców.