Przyjmujemy wnioski do Funduszu Sołeckiego na rok 2021

Szanowni Państwo,

na rok budźetowy 2021  została nam przyznana kwota funduszu sołeckiego w wysokości 66 264 zł.

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków od mieszkańców.

Co to jest Fundusz Sołecki i na co możemy przeznaczyć te środki? – Zachęcam do zapoznania się z informacjami pod linkiem https://solectwojozefoslaw.piaseczno.eu/co-to-jest-fundusz-solecki/

Wnioski prosimy przesyłać na naszą skrzynkę mailową – rada@solectwojozefoslaw.piaseczno.eu – pamiętając, że oryginał wniosku musi być dostarczony najpóźniej w dniu zebrania wiejskiego.
Zachęcamy do składania wniosków. To od nas – mieszkańców zależy na co te pieniądze zostaną przeznaczone.
Wnioski przyjmujemy do 13.09.2020 r 
O terminie Zebrania Wiejskiego powiadomimy wkrótce.
I.O

Odpłatne testy na przeciwciała anty-SARS CoV-2 Ig na terenie Gminy Piaseczno

Ja czytamy na stronie Gminy Piaseczno,

Od poniedziałku, 27 kwietnia 2020 roku w Polowym Punkcie Pobrań Laboratorium Analitycznego SZPZLO mieszkańcy naszej gminy, będą mogli pobrać materiał i wykonać w laboratorium testy ELISA / ECLIA na przeciwciała anty-SARS CoV-2 Ig, IgA oraz IgM w kwocie 60 zł za każdą klasę.

Testy będą wykonywane z krwi żylnej i służą sprawdzeniu, czy osoba przeszła zakażenie bezobjawowo lub skąpo objawowo lub czy może być źródłem infekcji dla innych ludzi tzw. „cisi” nosiciele.

 • Przeciwciała anty SARS-Co-V w klasie IgM / IgA pojawiają się pomiędzy 9-10 dniem od wystąpienia objawów, ich obecność może świadczyć o aktywnym zakażeniu.

 • Przeciwciała anty SARS-CoV-2 w klasie IgG pojawiają się pomiędzy 11-14 dniem od wystąpienia objawów. Ich obecność może świadczyć o przebytym kontakcie z wirusem, utrzymują się długo po wygaśnięciu zakażenia.

 

Aby wykonać test, należy zgłosić się w godzinach od 8.00 – 12.00 do Polowego Punktu Pobrań w namiocie ustawionym na parkingu przy ul. Fabrycznej 1 w Piasecznie.

Na miejscu pobierana jest opłata za badania, ze względów bezpieczeństwa preferowana jest płatność kartą.

Pacjent jest rejestrowany na miejscu, pobierana jest próbka krwi do badania i do 2 dni roboczych osoba otrzymuje wynik elektroniczny na adres e-mailowy lun wersję papierową w zamkniętej kopercie zgodnie z RODO.

Pierwszy test anty SARS-CoV-2 w klasie IgG bada, czy osoba przeszła zakażenie i ma przeciwciała i kosztuje 60 zł.

 • Jeśli wypada pozytywnie oznacza to, że osoba nabyła odporność na wirus, którą należałoby sprawdzić po około 6 tygodniach powtórnie.
 • Jeśli test wypada negatywnie oznacza to, że osoba nie miała kontaktu z wirusem i jest narażona na zachorowanie.

W tej sytuacji można wykonać kolejne badanie z tej samej próbki krwi anty SARS-Co-V w klasie IgM / IgA w kwocie 60 zł mówiące o tym, czy dana osoba nie jest w trakcie choroby. Pozytywne wyniki badań będą przekazywane pacjentom niezwłocznie w formie telefonicznej i skierowane na poradę epidemiologiczną w Sanepidzie.

W obecnej sytuacji epidemiologicznej najbardziej istotne dla zahamowania rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2 jest wykrywanie infekcji w jej początkowej fazie dlatego badanie jest wskazane dla osób osób narażonych na SARS-CoV-2 np. personel szpitali, sklepów, zakładów produkcyjnych, służb mundurowych i porządkowych, osób, które z uwagi na pracę mogą być źródłem zakażenia dla ludzi starszych i schorowanych, oraz badania osób mających kontakt w wieloma ludźmi.

Zródło – Piaseczno.eu

Wesołych Świąt !

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych życzy

Sołtys Józefosławia Jan Adam Dąbek wraz z Radą Sołecka.

Maseczki wielokrotnego użytku dla seniorów w Józefosławiu

Od dzisiaj rozpoczyna się dystrybucja maseczek wielokrotnego użytku dla seniorów zameldowanych na terenie naszej wsi.

W pierwszej turze otrzymaliśmy ponad tysiąc maseczek do kolportażu.

Od czwartku 16 kwietnia wchodzi w życie obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych. Gmina Piaseczno wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców zakupiła kilkadziesiąt tysięcy maseczek wielorazowego użytku, część z nich została już rozdana. Akcja kontynuowana będzie po świętach.

Akcja przekazywania maseczek naszym mieszkańcom rozpoczęła się w pierwszych dniach kwietnia. – W pierwszej kolejności dotrzeć chcemy do osób po 60 roku życia, którzy najbardziej narażeni są na skutki kontaktu z koronawirusem – mówi Hanna Kułakowska-Michalak, I zastępca burmistrza. – Pierwsze partie rozdaliśmy w akcji ulicznej, na targowisku oraz przy sklepach i aptekach, w godzinach, kiedy zakupy robią seniorzy, teraz zaczynamy dystrybucję bezpośrednio pod adresy, gdzie mieszkają seniorzy – dodaje pani wiceburmistrz.

W akcję przekazywania maseczek mieszkańcom 60 + zaangażowała się Rada Sołecka z Sołtysem oraz Radni Gminy.

Apelujemy do młodszych mieszkańców, aby maseczki, które znajdą w swojej skrzynce czy na ogrodzeniu posesji przekazywać najstarszym domownikom.

Instrukcja dotycząca używania maseczki i jej dezynfekcji przedstawiona jest na ilustracji, ulotka jest też dołączona do każdego zestawu.

 

Koronawirus – pomoc seniorom

Szanowni Seniorzy z Józefosławia i Julianowa,

jeśli potrzebujecie w tych trudnych czasach wsparcia w postaci zrobienia zakupów czy wykupienia leków, prosimy o kontakt z p. Ilona Ośko z Rady Sołeckiej.

Jako Rada Sołecka wspólnie z P. Sołtysem będziemy się organizowali i pomagali, tak abyście nie zostali Państwo sami.

Jednocześnie prosimy o czujność – tylko osoby podane przez naszą koordynatorkę Panią Ilonę , mogą się z Państwem z ramienia Sołectwa kontaktować w sprawie zakupów.

Zapraszamy

Odwołane zebranie wiejskie

Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa w Polsce i na świecie, jesteśmy zmuszeni odwołać zebranie wiejskie zaplanowane na 15.03.2020

O nowym terminie powiadomimy jak tylko to będzie możliwe.

Zebranie wiejskie 15.03.2020

Na prośbę mieszkańców organizujemy zebranie wiejskie w Zespole szkół Publicznych w Józefosławiu.

Godzina 15:00 I termin

Godzina 15.15 II termin

Proponowany porządek zebrania:

 1. Układ komunikacyjny w Józefosławiu min. ul. Olchowa, Ogrodowa, Działkowa, Księżycowa , Cyraneczki
 2. Dyskusja na temat bezpieczeństwa
 3. Sprawy różne
 4. Wolne wnioski

Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie skierowane do Burmistrza i Zastępców

Informacja dot. wszczęcia postępowania w sprawie instalacji radiokomunikacyjnych

W załaczeniu obwieszczenia dotyczące działki przy ul. Ogrodowej 2, na której zainstalowano instalacje radiokomunikacyjne.

Treść obwieszczeń – kliknij tutaj.

Zamkną przejazd kolejowy przy ul. Julianowskiej

Jak czytamy w artykule Przeglądu Piaseczyńskiego w najbliższe wakacje zostanie zamknięty przejazd kolejowy przy ul. Julianowskiej.

Bardzo nas to cieszy gdyż to miejsce od dawna czekało na poprawę warunków bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Więcej w artykule – https://www.przegladpiaseczynski.pl/aktualnosci/wakacje-bez-przejazdu/

Bezpłatna akcja sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt dla mieszkańców gminy Piaseczno

Ruszyła bezpłatna akcja sterylizacji, kastracji i chipowania zwierząt dla mieszkańców gminy Piaseczno

Od 10 lutego 2020 r. ponownie rozpoczyna się akcja wszczepiania elektronicznych identyfikatorów zwierzętom pochodzącym z terenu gminy Piaseczno. Chipowanie psów i kotów jest bezpłatne i odbywa się na koszt gminy.

Elektroniczne znakowanie zwierząt polega na wprowadzeniu przez lekarza weterynarii pod skórę zwierzęcia mikroczipu. Czipowanie jest zabiegiem bezbolesnym dla zwierzęcia. Numer chipu jest rejestrowany w ogólnopolskiej bazie danych wraz z danymi właściciela pupila. Chipowanie to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia.

Akcja obejmuje również bezpłatną sterylizację/kastrację zwierząt pochodzącym z terenu gminy Piaseczno. Sterylizacja/kastracja dotyczy psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie gminy Piaseczno. Usługa jest całkowicie bezpłatne i odbywa się na koszt gminy.

Warunkiem skorzystania z zabiegu jest :

 1. Posiadanie przez właściciela zwierzęcia ważnej Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca lub Piaseczyńskiej Karty Dużej Rodziny.
 2. Wypełnienie przez właściciela zwierzęcia formularza „Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji/chipowania psa/kota w 2020 r.”,
 3. Okazanie książeczki zdrowia psa/kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia,
 4. Pies i kot poddawany zabiegowi sterylizacji/kastracji ma być oznakowany chipem,
 5. W przypadku psów wymagane jest aby pies posiadał aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Właściciel zwierzęcia może wykonać maksymalnie 1 zabieg sterylizacji/kastracji w 2020 r., usługi chipowania są bez limitu. Usługa nie dotyczy hodowców zwierząt.

Piaseczyńska Karta Mieszkańca będzie weryfikowana, w każdym z gabinetów weterynaryjnych przy pomocy specjalnej aplikacji informatycznej. Nie jest możliwe skorzystanie z usługi sterylizacji/kastracji zwierząt, w dwóch różnych gabinetach weterynaryjnych.

Akcja chipowania i sterylizacji/kastracji zwierząt prowadzona jest przez konsorcjum „Lekarzy Weterynarii wolnej praktyki w Gminie Piaseczno”, w 13 gabinetach weterynaryjnych położonych w na terenie Gminy Piaseczno.

Akcja trwa do 15 grudnia 2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy. 

W roku ubiegłym wszczepiono 485 chipów oraz wykonano 501 zabiegów sterylizacji/kastracji zwierząt.

Wykaz gabinetów weterynaryjnych świadczących  „Usługi sterylizacji / kastracji / chipowania zwierząt dla mieszkańców Gminy Piaseczno w  2020r.” 

 • Przychodnia Weterynaryjna Iwona Piechowska
  Szkolna 24 lok. 4, 05-500 Piaseczno
  tel. 22 716 44 16, 605 256 582, e-mail piaseczno@vet-piaseczno.pl
 • Lecznica Weterynaryjna Dobry Wet – Patrycja Kurska
  Mazowiecka 42, 05-502 Bobrowiec
  tel. 22 423 60 10, 501 785 255, e-mail dobrywet@home.pl
 • Przychodnia Weterynaryjna Saba Janusz Jakubowski
  Księżycowa 11A, 05-540 Zalesie Górne
  tel. 22 757 85 04, e-mail przychodniasaba@neostrada.pl
 • Gabinet Weterynaryjny BemaVet – Katarzyna Zapaśnik
  Grochowskiego 1/52, 05-500 Piaseczno
  tel. 22 244 52 49, 604-405-953 , e-mail bemavet@op.pl
 • Gabinet Weterynaryjny – Jacek Stanisławski
  Granitowa 18B, 05-500 Piaseczno
  tel. 607 623 423 .
 • Gabinet Weterynaryjny – Maciej Wojtczak
  Kościuszki 2, 05-500 Piaseczno
  tel. 22 756 99 15, e-mail gabinet@piaseczno-vet.pl
 • Całodobowa Lecznica Zwierząt – Ireneusz Niemywski
  Działkowa 42A, 05-509 Józefosław
  tel. 22 716 93 67, 601 354 467
 • Gabinet Weterynaryjny – T. Stawikowski, P. Nakonieczny
  Młynarska 23, 05-500 Piaseczno
  tel. 502 183 952, 607 685 846, e-mail info@weterynarz-piaseczno.pl
 • Gabinet Weterynaryjny – Joanna Sawicka
  Millenium 38, Głosków
  tel. 501 926 437, e-mail joanna.sawicka@onet.pl
 • Gabinet EmdeVet – Maciej Dereziński
  Urocza 14, 05-509 Józefosław
  tel. 22 110 52 27, e-mail gabinet@emdevet.pl
 • Gabinet Gaborvet – Gabor Kamiński
  Marka Grechuty 7, 05-510 Chylice
  tel. 22 750 31 24, e-mail weterynarz@gaborvet.pl
 • Gabinet Weterynaryjny Rubinvet s.c. – Rafał Kaczor, Zofia Maksimowicz
  ul. Rubinowa 6 , 05-500 Piaseczno ,
  tel. 609-603-300,  kontakt@rubinvet.pl
 • Całodobowa Lecznica Weterynaryjna Oiom Vet s.c. – Karolina Bort-Kiwała, Magdalena Macios , Aleja Kalin 55 lokal 5 , 05-500 Piaseczno, tel. 536-409-433 ,  oiomvet@gmail.com

Zródło : Piaseczno.eu