1 kwietnia 2015 godz. 19. – spotkanie Rady Sołeckiej

Plac zabaw dla najmłodszych – 1 kwietnia rusza konkurs Podwórko Nivea

Aby wziąć udział w konkursie, należy wejść na stronę www. nivea.pl/podwórko i oddać głos na swoją lokalizację (Józefosław). Każda osoba może głosować  raz codziennie w terminie od 1 do 31 kwietnia 2015 (I etap konkursu)

Jeśli uda się nam zmobilizować  i będziemy gremialnie głosować jest szansa, że plac zabaw dla najmłodszych w parku w Józefosławiu powstanie jeszcze w tym roku. W innym przypadku też powstanie, ale będziemy musieli poczekać na niego do przyszłego roku, gdy będzie nowy budżet gminy.

Zachęcamy do głosowania, bo miło i szlachetnie jest zrobić coś dla miejsca, w którym się mieszka!

Przestrzeń publiczna w J&J – spotkanie z radnymi 31 marca (wtorek) godz. 19.00

Na spotkaniu zostanie przedstawiona lista miejsc gdzie ma szansę powstać w najbliższym czasie przestrzeń publiczna dla mieszkańców J&J w różnym wieku. Na spotkanie został zaproszony Pan Daniel Putkiewicz, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy!

Sprzątam po swoim psie – inauguracja akcji 21 marca 2015 (sobota)

Zapraszamy właścicieli psów do włączanie się w tę akcję i odebranie kamizelki.  

Szczegóły akcji w Wydarzeniach.

Nowe kosze z Funduszu Sołeckiego już stoją!

Kosze pojawiły się na ul. Cyraneczki wzdłuż ciągu pieszego, przy wjeździe do osiedla Le Village, na ul. Wenus, Tenisowej i Spacerowej.

Pod koniec zeszłego roku dodatkowe 5 koszy ustawiono na ul. XXI wieku, po wybudowaniu chodnika nowe kosze pojawią się także przy ul. Julianowskiej.

Tak więc pozostało już niewiele miejsc, gdzie koszy brakuje (np. ul. Osiedlowa od Kuropatwy do Geodetów).

Budowa parku przy Ogrodowej – wykonawcy wybrani!

Poszczególne etapy będą realizowały następujące firmy:

Zadanie nr 1: gospodarka drzewostanem ( wycinka i karczowanie ) i nowe nasadzenia – firma SITA Piaseczno (kwota 77.760 zł).

Zadanie nr 3: dostawa i montaż małej architektury (ławki, kosze, stoły rekreacyjne, tablice informacyne, stojaki na rowery) –  firma S&S Piłczyński  z Dobczyc (kwota 79.990 zł)

Zadanie nr 4: roboty budowlane (alejki, plac wejściowy, parking, ogrodzenie): firma Ziel-Bud z warszawy ( kwota 519.360,69 zł)

Zadanie nr 5: dostawa, montaż oświetlenia parkowego – firma ENERGO -MIX Piotr Gieleciński z Łosia (kwota 148.830 zł)

Planowana realizacja  zadań 1, 3, 4 i 5 – do końca czerwca 2015.

W części 2 (Zadanie nr 2): dostawa i montaż wyposażenia parku: plac zabaw, – park linowy, – siłownia zewnętrzna, budowa dwóch boisk sportowych ( siatkówka plażowa, boisko do koszykówki ) ułożenie nawierzchni bezpiecznej EPDM – przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (części II).

 Jeśli chodzi realizację części 2 – trzeba będzie szukać dodatkowych pieniędzy w budżecie w ciągu roku oraz poza budżetem, np. poprzez udział w konkursie na budowę placów zabaw dla gmin i wspólnot organizowanym przez firmę NIVEA pt. „Podwórko NIVEA”.

Gmina zgłosiła już plac zabaw w Józefosławiu do tego konkursu i teraz od nas mieszkańców zależy czy zaangażujemy się w głosowanie i wywalczymy dla nas ten plac zabaw jeszcze w tym roku. O szczegółach głosowania poinformujemy w ciągu najbliższego czasu (głosowanie rozpocznie się 1 kwietnia).

 

ul. Wilanowska – przebudowa przepustu nad Kanałem Jeziorki na most

Poniżej obwieszczenie i decyzja Burmistrza Piaseczna w tej sprawie – zachęcamy do zapoznania się..

Obwieszczenie i decyzja – przebudowa przepustu na most ul. Wilanowska

Po spotkaniu z radnymi i władzami gminy – inwestycje drogowe w roku 2015

Informacyjnie: Cały budżet inwestycyjny gminy na rok 2015 wynosi ok. 52 mln zł z czego ok. 15 mln czyli prawie 30% jest przeznaczone na Józefosław i Julianów (w tym ponad 9 mln zł na rozbudowę szkoły oraz 900 tys. zł na dotację na Starostwa Powiatowego na ul. Cyraneczki).

1.       Chodniki ul. Julianowska

Kwota w budżecie 2015 – 2 mln zł

Prace budowlane trwają, zakończenie i oddanie do użytku planowane do końca sierpnia 2015r.

2.       Przebudowa ul. Wilanowskiej na odcinku od Działkowej do ul. Cyraneczki + chodnik do ul. Uroczej

Kwota w budżecie 2015 – 1.2 mln zł

Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym w celu uzyskania pozwolenia na budowę (w trybie ZRID), przewidywany termin uzyskania pozwolenia na budowę sierpień 2015, następnie procedura przetargowa dot. wyłonienia wykonawcy i jeśli pogoda pozwoli rozpoczęcie prac budowlanych jeszcze w tym roku.

Prace projektowe przedłużają się ze względu na konieczność doprojektowania mostku nad kanałem Jeziorki (wymóg WZMiUW – pierwotnie gmina planowała tylko przepust) oraz doprojektowanie skablowania (ukrycia pod ziemią) kabli teletechnicznych i energetycznych (wniosek radnych i Rady Sołeckiej), dzięki temu Wilanowska nie będzie miała na tym odcinku szpecących słupów i kabli.

 3.       Przebudowa ul. Geodetów na całym odcinku (+ projekt ul. Energetycznej wraz z rondem)

Kwota w budżecie 2015 – 400 tys. zł

Obecnie trwają prace nad projektem budowlanym do uzyskania pozwolenia na budowę – termin wykonania tego zadania to maj 2016; prace budowlane (najwcześniej jesień 2016) będą podzielone na etapy, pierwsze będzie wykonane rondo na skrzyżowaniu ul. Geodetów/Wilanowskiej/i Energetycznej

 4.       Przebudowa ul. Krótkiej

Kwota w budżecie: 90.000 zł

Obecnie trwa opracowywania projektu przebudowy oraz procedura uzyskania zgody z Ministerstwa na odstępstwo od przepisów dot. dróg publicznych i ich usytuowania (pas drogowy na wniosek części mieszkańców -właścicieli gruntów- ma być węższy); taka procedura trwa ok. 1 rok, następne kroki zależą od decyzji  Ministerstwa;

 5.       Ul. Wenus

Kwota w budżecie 2015: 40.000 zł

Kwota przeznaczona na wykonanie projektu wielobranżowego opartego na wybranej przez mieszkańców koncepcji przebudowy, kontynuacja prac w przyszłym roku (zarezerwowano środki w WPF w kwocie 140 tys zł), prace budowlane w kolejnych latach

 6.       Ul. Olchowa

Kwota w budżecie 2015 – 110 tys. zł

Kwota przeznaczona na wykonanie projektu budowlanego, roboty budowlane najwcześniej w latach 2016-2017

 7.       Ul. Cyraneczki

Kwota w budżecie: 900 tys. – dotacja dla Starostwa

 

Odcinek od Julianowskiej do Le Village – buduje Starostwo Powiatowe – przewidywany termin zakończenia maj 2015

 

Skrzyżowanie ul. Julianowskiej i Cyraneczki wraz z przebudowa przepustu na kanałem Jeziorki będzie realizowane przez Gminę.

Obecnie trwają prace projektowe, nie uda się wykonać tego skrzyżowania (+70 m w głąb Cyraneczki) wraz z zakończeniem budowy przez Starostwo, możliwy termin wykonania: do końca roku 2015

 

Odcinek od Ogrodowej do Osiedlowej – w tym roku Gmina planuje uregulowanie własności gruntów, tak by w przyszłym roku Starostwo mogło zacząć budowę (wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia po stronie Starostwa)