Zamknięcie ul. Ogrodowej

Budownictwo Drogowe Jarpol S.A. informuje, że w dniu 4 kwietnia 2018 roku wprowadza zmiany w organizacji ruchu polegającej na zamknięciu ul. Ogrodowej w Józefosławiu, na odcinku od ul. Geodetów do km 0+520 (al. Bzów), celem wykonania kanału deszczowego oraz robót drogowych. Planowany czas zamknięcia ul. Ogrodowej do 31 maja 2018 roku.

kopia pisma z firmy Jarpol (.pdf)

W związku z remontem ul. Ogrodowej, planowana jest zmiana trasy linii autobusu L-39. Wydział Infrastruktury i Transportu Publicznego wysłał pismo do ZTM Warszawa, z prośbą o przekierowanie przejazdu autobusów L ulicami Wilanowską oraz Geodetów (tak, jak 739).

NIE dla wypalania traw.

Chociaż na zewnątrz mamy ujemne temperatury, to możemy usłyszeć o pożarach trawspowodowanych przez człowieka.

Wypalanie traw jest niebezpieczne dla ludzi i przyrody.

 Poza tym takie wzniecanie ognia powodujące pożar grozi karą pieniężną, a nawet więzieniem.

Jeżeli widzisz pożar traw zadzwoń na straż pożarną, numer alarmowy 998.

Więcej informacji w załącznikach .


Droga krzyżowa ulicami naszej parafii

Wten piątek ulicami naszej parafii przejdzie Droga Krzyżowa.Rozpocznie się o godzinie 18.30. Będzie przebiegiem łączyła Józefosław i Piaseczno. Dokładny przebieg ulicami : Ogrodowa, Granitowa, Nefrytowa, Rubinowa, Geodetów, Ogrodowa.

 

Źródło: http://parafia-jozefoslaw.pl/

Kiermasz Wielkanocny 2018

W najbliższą niedzielę na Placu Piłsudskiego w Piasecznie po raz kolejny zagości Kiermasz Wielkanocny. 
Zapraszamy w godzinach 10:00 – 15:00

 


Przebudowa skrzyżowania ulic Geodetów, Wilanowskiej i Energetycznej

„Rozpoczyna się przebudowa skrzyżowania ulic Geodetów, Wilanowskiej i Energetycznej w Józefosławiu.

Po zakończeniu budowy mini ronda na ul. Cyraneczki, pierwszym etapem budowy dużego ronda na ul. Geodetów, będzie zamknięcie od poniedziałku (26 marca 2018 r.) odcinka tej drogi, pomiędzy ul. Energetyczną a Tenisową.

Od 26 marca, autobusy linii 739 i L-39 powrócą na swoje trasy ulicami Wilanowską i Ogrodową. Przejazd ul. Wilanowską i dalej ul. Geodetów, będzie nadal możliwy”.


Źródło: https://piaseczno.eu/rozpoczyna-sie-przebudowa-skrzyzowania-geodetow-wilanowska-energetyczna/

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie podziału na okręgi wyborcze 2018

Podczas  XLV sesji Rady Miejskiej została podjęta uchwała w sprawie podziału gminy Piaseczno na okręgi wyborcze.Ustalono ich granice, numery, oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.

Szczegóły w uchwale i załącznikach oraz na stronie Gmin

 

 

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego dot. budowy drogi gminnej ul. Wilanowskiej w Józefosławiu na odc. od ul. Uroczej do ul. Działkowej.

Treść zawiadomienia – TUTAJ

Zaproszenie na debaty społeczne w sprawie bezpieczeństwa.

Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie zaprasza mieszkańców Józefosławia dniu 22 marca br. o godzinie 19.30. 

Podczas debaty zostanie omówiony problem mieszkańców związany z lokalnymi zagrożeniami oraz działania policjantów w celu ich przeciwdziałania.

Hasło przewodnie debat społecznych organizowanych przez policjantów brzmi:  „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Tematem spotkań będą przede wszystkim lokalne problemy mieszkańców związane z bezpieczeństwem. Podczas debat omówione zostaną, między innymi, zagrożenia zdiagnozowane na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz priorytetowe działania policjantów w ramach programów „Dzielnicowy bliżej nas” i „Moja Komenda”.  Policjanci zwrócą uwagę także na wciąż aktualne zagrożenia dla seniorów, związane z oszustwami.

Debata odbędzie się  22 marca 2018r. o godz. 19.30 w budynku  Klubu Kultury w Józefosławiu przy ul. Uroczej 14.

 

Źródło: http://kpppiaseczno.policja.waw.pl/pp1/aktualnosci/77311,Zaparszamy-na-debaty-spoleczne-w-Solcu-i-Jozefoslawiu.html

Budowa ronda Wilanowska / Cyraneczki informacje

Od poniedziałku 12 marca zostanie zamknięte skrzyżowanie ulic Cyraneczki i Wilanowskiej w związku z budową tam mini ronda.

Tym samym wprowadzona zostaje zmiana organizacji ruchu od 12 do 25 marca 2018 r. Objazdy poprowadzone będą ulicami Geodetów, Julianowską, Kameralną, Działkową, Ogrodową.

W tym czasie autobusy 739 i L39 będą kursować ul. Geodetów i ul. Julianowską, zorganizowane zostaną 2 tymczasowe przystanki w ulicy Geodetów, w okolicach centrum handlowego Piotr i Paweł.

” Charakter robót i niebezpieczeństwo natężenia ruchu kołowego w obszarze ich prowadzenia zdecydowały o całkowitym zamknięciu skrzyżowania na okres ich prowadzenia. Dopuszczony zostanie wyłącznie ruch kołowy w obszarze niezbędnym dla dojazdów do posesji. Sam obszar prowadzenia robót oraz strefa operowania maszyn budowlanych będą wydzielone barierami U-20 i U-20b. To najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno dla kierujących pojazdami jak również dla pracowników wykonawcy realizujących roboty drogowe.

Projekt czasowej organizacji ruchu przewiduje:

  • Całkowite zamknięcie ruchu kołowego w obszarze skrzyżowania ul. Wilanowskiej i ul. Cyraneczki na czas prowadzenia robót,
  • Skanalizowanie ruchu pieszego z wykorzystaniem stref nieobarczonych robotami drogowymi (wytyczone szlaki dla ruchu pieszego będą dynamicznie zabezpieczane, stosownie do postępów w prowadzonych robotach budowlanych)
  • Oznakowanie dróg dojazdowych do poprzedzających węzłów komunikacyjnych, dające szanse kierowcom na ominięcie zamkniętego skrzyżowania. „