Koncepcja przebudowy ul. Wenus – spotkanie w Gminie 20.10.14 godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do uczestnictwa i wyrażenia opinii.

Informacja o spotkaniu z Gminy.