Przebudowa ul. Geodetów – przetarg na projekty budowlany i wykonawczy

Przedmiotem zamówienia jest :

Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy ulicy Geodetów w Józefosławiu wraz z infrastrukturą na odcinku od ul. Puławskiej do ul. Julianowskiej, przebudowa kanałów deszczowych w ul. Granitowej i Rubinowej wraz z odtworzeniem nawierzchni na całej szerokości ulicy, wykonanie oświetlenia i monitoringu ul. Granitowej oraz ul. Energetycznej na odcinku od ul. Geodetów do Rubinowej.

Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ulic o łącznej długości około 4930 mb w Józefosławiu, Gmina Piaseczno; – Projektu map podziałowych, które będą załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji zrid. Ustala się, że projekt map podziałowych dla w/w zadania obejmować będzie 67 działek i taką ilość oferent przyjmie do ustalenia kwoty ofertowej. W ramach umowy należy uzyskać wszystkie niezbędne decyzje, opinie i uzgodnienia, opracować projekty, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, wykonać projekt map podziałowych oraz uzyskać zezwolenie na realizację inwestycji drogowej oraz uzyskać pozwolenie na budowę fragmentów zaprojektowanej infrastruktury liniowej, jeśli zlokalizowana będzie poza obszarem objętym decyzją zrid.

TERMIN ZAMÓWIENIA

1 . Opracowanie koncepcji drogowej i odwodnieniowej, zakup i aktualizacja map, badania geotechniczne – 16.03.2015r

2. Projekt budowlany i wykonawczy oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 31.11.2015r

3. Opracowanie projektu mapy podziałowej – 31.11.2015r

4. Uzyskanie decyzji ZRID – 29.04.2016r.

5. Uzyskanie ostateczności decyzji ZRID – 31.05.2016r.

 

Pełna treść zamówienia dostępna na stronie gminy.