Koncepcja ul. Wilanowskiej – 16 maja 2014 – spotkanie w Urzędzie Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza na kolejne spotkanie w sprawie przebudowy w/w ulic:

 Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno zaprasza na kolejne spotkanie w sprawie opracowania projektu rozbudowy i budowy ulic:

1. Głównej na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Mazowieckiej w Bobrowcu;
2. Północnej na odcinku od ulicy Przemysłowej do ulicy Głównej w Piasecznie oraz parkingu
na działkach nr 59 i 61 w Kamionce przy Zespole Szkół Publicznych w Piasecznie;
3. Świerkowej na odcinku od ulicy Bobrowieckiej do ulicy Północnej w Kamionce;
4. Borowej na odcinku od ulicy Gwalberta do ulicy Głównej w Kamionce wraz
z parkingiem w rejonie kościoła;

(15.05.2014. o godz. 18.30 sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Kościuszki 5)

5.Wilanowskiej od ulicy Uroczej do ulicy Działkowej w Józefosławiu

(16.05.2014. o godz. 18.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno przy ulicy Kościuszki 5)