Zebranie Wiejskie 6 maja 2014 godz. 19.00

ZEBRANIE WIEJSKIE

 

 

6 maja 2014, godz. 19.00
Zapraszamy mieszkańców na połączone Zebranie Wiejskie Józefosławia i  Julianowa.

Miejsce: Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu, ul. Kameralna 11

Proponowany porządek zebrania:
1.    Budowa ul. Cyraneczki
•    Przedstawienie aktualnego stanu prac przez Pana Burmistrza Zdzisława Lisa oraz Pana Starostę Jana Dąbka (w odniesieniu do ustaleń Zebrania Wiejskiego z dn. 27 stycznia 2014)
•    Zaplanowanie kolejnych działań mieszkańców i władz w sprawie.

2.    Przegląd innych inwestycji drogowych w Józefosławiu:
•    Ul. Wilanowska – przedstawienie koncepcji przebudowy
•    Ul. Geodetów – zakres prac w roku 2014
•    Ul. Julianowska – terminarz prac budowy chodników w roku 2014
•    Inne – ul. Krótka, Olchowa, Wenus

3.    Inicjatywy mieszkańców i Rad Sołeckich:
•    1 Bieg ulicami Józefosławia i Julianowa oraz Piknik Sportowo – Rekreacyjny 15 czerwca 2014
•    Strona www sołectwa Józefosław

4.    Wolne wioski, dyskusja

Sołtys i Rada Sołecka                     Sołtys i Rada Sołecka
 Józefosławia                             Julianowa                       

Jan Dąbek                                  Andrzej Pulwarski